Léčba na pojišťovnu — Lázně Poděbrady, a. s.

Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče – KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče – PLP) zdravotní pojišťovnou.

Postup léčby na pojišťovnu:

  1. Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).

  2. Indikace Lázní Poděbrady, a.s.:

  1. Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.

  2. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

  3. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní Poděbrady prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta, který uvede požadavky na ubytování a stravování, jež si platí sám. PLP čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu.

  4. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v Lázních Poděbrady jako samoplátce.

Léčebný pobyt zahrnuje:

Informace pro pacienty

Lázně Poděbrady se specializují na léčbu

Seznam indikací dospělých

Číslo indikace Slovní označení indikace Základní pobyt Opakovaný pobyt
II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční P 21 P 14 nebo 21
II/2 Stav po infarktu myokardu (do roka od IM) K 28
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně K 28/ P 21 P 14 nebo 21
II/4 Onemocnění tepen končetin K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách K 21/ P 21 P 14 nebo 21
II/6 Stav po kardiochirurgických výkonech – z domova (do 3 měsíců po výkonu) K 28 P 14 nebo 21
II/99 Stav po kardiochirurgických výkonech – přímý překlad z lůžka na lůžko K 28
II/7 Stav po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA) P 21
II/8 Stav po revaskularizaci cév mimo srdce - do 4 měsíců od operace K 21/ P 21
II/9 Stav po transplantaci srdce K 28 K 28
IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1 Diabetes mellitus K 21/ P 21
VI. NEMOCI NERVOVÉ
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy K 28/ P21 K 28/ P 14 nebo 21
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem K 21 P 14 nebo 21
VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1 Revmatoidní artritis I. – IV. stadia K 28/ P 21 K 28/ P 14 nebo 21
VII/2 Bechtěrevova choroba K 28/ P21 K 28/ P 14 nebo 21
VII/3 Ostatní séronegativní spondartitis K 28/ P 21 K 28/ P 14 nebo 21
VII/4 Mimokloubní revmatismus K 28 K 28/ P 14 nebo 21
VII/6 Bolestivé syndromy šlach K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21
VII/7 Koxatroza nebo gonartroza K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích a artropatie K 21 K 21/ P 14 nebo 21
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu K 21/ P 21 P 14 nebo 21
VII/10 Stav po ortopedických operacích – do 3 měsíců od operace K 28
VII/99 Stavy po ortopedických operacích (pouze pojišťovna VZP 111) – přímé překlady z lůžka na lůžka K 28
VII/11 Stav po úrazech a ortopedických operacích – do 6 měsíců od úrazu K 28 K 28/ P 14 nebo 21

K = komplexní lázeňská péče

P = příspěvková lázeňská péče

Pozn. indikace VII není nasmlouvaná s pojišťovnou 205 (Průmyslová ZP). Indikace VII/10 a VII/11 nejsou nasmlouvané s pojišťovnou 207 (Oborová ZP).

Komplexní lázeňská péče

Lázně Poděbrady, a.s. mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami České republiky.

Jedná se o lůžkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči, při které zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou péči, standardní ubytování ve dvoulůžkovém a celodenní stravování (v potřebných dietách).

Komplexní péče je čerpána v rámci pracovní neschopnosti v délce stanovené indikačním seznamem.

Povinný lázeňský poplatek činí 15 Kč/den. (dle platného zákona č. 565/1995 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) hradí tento poplatek každý mezi 18 a 70 roky. Poplatek nehradí držitelé ZTP/P. Změny vyhrazeny.

Doplatek u komplexní lázeňské péče za ubytování a stravování 2019

Doplatek za ubytování a stravování
v Kč za osobu/noc
Typ Pokoje Mimosezóna
2. 1. - 31. 3. 2019 a 1. 11. - 19. 12. 2019
Hlavní sezóna
1. 4. - 31. 10. 2019 a 20. 12. - 1. 1. 2020
Hotel Zimní Lázně*** Jednolůžkový 350 450
Dvoulůžkový 150 150
Hotel G-REX *** (pouze pro přímé překlady z nemocnice) Jednolůžkový 380 480
Dvoulůžkový 180 180
Hotel Libenský**** Jednolůžkový 430 530
Dvoulůžkový 230 230
Rehabilitační centrum Máj (pouze po operacíh TEP a úrazech) Jednolůžkový 350 450
Dvoulůžkový 150 150
1+1 (společná koupelna) 300 300

Příspěvková lázeňská péče

V rámci příspěvkové lázeňské péče je zdravotní pojišťovnou hrazena léčebně rehabilitační péče. Ubytování a stravu si klient hradí sám podle platného ceníku.

Příspěvková lázeňská péče je lůžkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péčí, a proto nelze (dle platné legislativy) být poskytována ambulantně. To znamená, že klient musí být ubytován v registrovaném zdravotnickém zařízení.

Příspěvková lázeňská péče je poskytována 14 nebo 21 dnů podle rozhodnutí revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Stravování

Ceník příspěvkové lázeňské péče v roce 2019

Příplatky za ubytování a stravování
v Kč za osobu/noc
Typ Pokoje Mimosezóna
2. 1. - 31. 3. 2019 a 1. 11. - 19. 12. 2019
Hlavní sezóna
1. 4. - 31. 10. 2019 a 20. 12. - 1. 1. 2019
Ubytování Strava Ubytování Strava
Hotel Zimní Lázně*** Jednolůžkový 680 305 930 305
Dvoulůžkový 480 305 630 305
Hotel Libenský**** Jednolůžkový 920 305 1100 305
Dvoulůžkový 720 305 800 305

Klient hradí lázeňskou taxu ve výši 15 Kč / osoba / noc.

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.