Poděbradka — Lázně Poděbrady, a. s.

Poděbradka je přírodní minerální voda a unikátní přírodní léčebný zdroj našich lázní. Při léčení se využívá Poděbradka na uhličité koupele.

Složení Poděbradky:

Celková mineralizace: 2052

Typ vody: HCO3- Na – Ca

CO 2 2000 mg/l
Mg 48 mg/l
Ca 142 mg/l
Na 514 mg/l
K 60 mg/l

Teplota: 13,5 °C

Veřejná pítka Poděbradky

Hohenlohe

Zámek Poděbrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad, zámecký příkop vedle vstupní brány
Provoz: duben – říjen

Veřejné pítko v místě původního pramene Hohenlohe. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Charicléa

Letní lázně, Lázeňská ul., vstupní hala
Provoz: celoroční

Pítko Chariclea v Letních lázních. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Rieger

Riegrovo náměstí
Provoz: celoroční

Pítko na Riegrově náměstí. Foto: Petr Vilgus / Wikimedia commons.

Boček

Libenského kolonáda, Lázeňský park
Provoz: duben – říjen

Libenského kolonáda, s minerálním pramenem Boček uvnitř. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Trnka

Kiosek před nádražím, Alešova ul.
Provoz: duben – říjen

Pítko u původního Trnkova pramene před nádražím. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Moučná

Kiosek na Žižkově, Moučná ulice
Provoz: duben – říjen

Pítko v Moučné ulici. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Hotel Libenský

Hotel Libenský, Náměstí T. G. Masaryka 437/II, foyer
Provoz: celoroční

Pítko v Hotelu Libenský.

Hotel Bellevue Tlapák

Hotel Bellevue Tlapák, Náměstí T. G. Masaryka 654, restaurace
Provoz: celoroční

Vlašský

Hotel Zámeček, Husova ul., Vodoléčebný ústav
Provoz: celoroční

Pítko v Hotelu Zámeček.

Svatojánský pramen

Sady Ludvíka Kuby
Provoz: duben – říjen

Svatojánský pramen v Kubových sadech. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Eliščin pramen

Lázeňský park, u hudebního pavilonu (v provozu od r. 2013)
Provoz: duben – říjen

Eliščin pramen. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Historické vrty:

Bülow

hloubka: 96,7 m; navrtán: 1905; utěsněn: 1955

Bülowův pramen (původní podoba), minerální pramen na vnitřním nádvoří zámku, pojmenovaný podle svého objevitele Karla Bülowa z Bothkampu. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Charicléa

hloubka: 86,7 m; navrtán: 1906; utěsněn: 1990

Pramen pojmenovaný podle manželky knížete, Charicléa z Hohenlohe-Schillingfürstu (roz. Ypsilanti) se nacházel v těsném sousedství Knížecích lázní (dnešní Letní lázně ).

Pramen Chariclea, pohlednice z 2. desetiletí 20. stol., Reprodukce z Polabské muzeum.

Hohenlohe

hloubka: 91,8 m; navrtán: 1907; utěsněn: 1967

Název: podle knížete Filipa Arnošta z Hohenlohe–Schillingsfürtu

Pramen knížete Philippa Arnošta z Hohenlohe-Schillingsfürstu. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Milada

hloubka: 89,0 m; navrtán: 1910; utěsněn: 1926

Pramen Milada a rodina Vojtěcha Kerharta. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Libuše

hloubka: 112,0 m, navrtán: 1910, utěsněn: 1955

Pramen Libuše v Zimní kolonádě (dnešní Kavárna Viola). Reprodukce z: Polabské muzeum.

Eliška

hloubka: 107,2 m; navrtán: 1910; utěsněn: 1955

Pramen Eliška. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Rieger

hloubka: 87,2 m; navrtán: 1911; utěsněn: 1972

Riegrův pramen. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Božena

hloubka: 87,2 m; navrtán: 1911; utěsněn: 1967

Boček

hloubka: 90,2 m, navrtán: 1911, utěsněn: 1972

Trnka

hloubka: 87,4 m; navrtán: 1912; utěsněn: 1972

Jiří

hloubka: 74,7 m; navrtán: 1912; utěsněn: 1990

Pramen krále Jiřího za katolickým kostelem, 1912. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Vrchlický I.

hloubka: 87,0 m; navrtán: 1912, utěsněn: 1936

Proutnice

hloubka: 91,0 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1926

Jatecký

hloubka: 103,9 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1972

Vlašský

hloubka: 100,3 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1967

Vrtání Vlašského pramene před Hotelem Zámeček, 1926. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Chmelnice

hloubka: 126,6 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1956

Sonda I.

hloubka: 99,5 m; navrtán: 1929; utěsněn: 1983

Sonda II.

hloubka: 102,4 m; navrtán: 1930; utěsněn: 1990

Vrchlický II.

hloubka: 85,5 m; navrtán: 1936; utěsněn: 1972

Zápotocký

hloubka: 101,0 m; navrtán: 1949; utěsněn: 1990

Vrt Zápotocký, 1950. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Sonda BJ 10

hloubka: 112,6 m; navrtán: 1968

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 13 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 990 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,7 mg/l
sodík 520 mg/l
vápník 248 mg/l
hořčík 94,3 mg/l
amonné ionty 5,18 mg/l
železo celkové 6,96 mg/l
chloridy 449 mg/l
sírany 82,4 mg/l
hydrogenuhličitany 1 980 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 500 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.
Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 14 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 890 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,6 mg/l
sodík 541 mg/l
vápník 226 mg/l
hořčík 83,9 mg/l
amonné ionty 5,16 mg/l
železo celkové 5,49 mg/l
chloridy 447 mg/l
sírany 83 mg/l
hydrogenuhličitany 1 920 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 540 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.
Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 15,1 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 950 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,7 mg/l
sodík 511 mg/l
vápník 233 mg/l
hořčík 93,0 mg/l
amonné ionty 4,79 mg/l
železo celkové 11,6 mg/l
chloridy 451 mg/l
sírany 79,3 mg/l
hydrogenuhličitany 1 960 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 240 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Seznam použitých pramenů a literatury

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka info.pdf
POLABSKÉ MUZEUM — Fond Lázně Poděbrady 1924–1980 (č. f. 49)
SOA NYMBURK — Československé státní lázně Poděbrady (č. f. 174) (1904–2003)
SOUKROMÉ MUZEUM PODĚBRADY — http://www.muzeumpodebrady.cz/
WIKIPEDIE — https://cs.wikipedia.org/wiki/Poděbradka
ZLATÝ PRUH POLABÍ — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka info.pdf

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.