Poděbradka je přírodní minerální voda a unikátní přírodní léčebný zdroj našich lázní.

Poděbradka je přírodní minerální voda a unikátní přírodní léčebný zdroj našich lázní. Při léčení se využívá Poděbradka na blahodárné uhličité koupele.

Fyzikálně - chemické parametry:
Celková mineralizace: 2052
Typ vody: HCO3- Na – Ca

Nejvýrazněji obsažené kationy a aniony:

Veřejná pítka Poděbradky

Hohenlohe
Zámek Poděbrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad, zámecký příkop vedle vstupní brány
Provoz: duben – říjen

Charicléa
Letní lázně, Lázeňská ul., vstupní hala
Provoz: celoroční

Rieger
Riegrovo náměstí
Provoz: celoroční

Boček
Libenského kolonáda, Lázeňský park
Provoz: duben – říjen

Trnka
Kiosek před nádražím, Alešova ul.
Provoz: duben – říjen

Moučná
Kiosek na Žižkově, Moučná ulice
Provoz: duben – říjen

Hotel Libenský
Hotel Libenský, Náměstí T. G. Masaryka 437/II, foyer
Provoz: celoroční

Hotel Bellevue Tlapák
Hotel Bellevue Tlapák, Náměstí T. G. Masaryka 654, restaurace
Provoz: celoroční

Vlašský
Hotel Zámeček, Husova ul., Vodoléčebný ústav
Provoz: celoroční

Svatojánský pramen
Sady Ludvíka Kuby
Provoz: duben – říjen

Eliščin pramen
Lázeňský park, u hudebního pavilonu (v provozu od r. 2013)
Provoz: duben – říjen

Historické vrty

Bülow
hloubka: 96,7 m; navrtán: 1905; utěsněn: 1955

Charicléa
hloubka: 86,7 m; navrtán: 1906; utěsněn: 1990
název: podle kněžny Charicléa z Hohenlohe-Schillingfürstu (roz. Ypsilanti)

Hohenlohe
hloubka: 91,8 m; navrtán: 1907; utěsněn: 1967
název: podle knížete Filipa Arnošta z Hohenlohe–Schillingsfürtu

Milada
hloubka: 89,0 m; navrtán: 1910; utěsněn: 1926

Libuše
hloubka: 112,0 m, navrtán: 1910, utěsněn: 1955

Eliška
hloubka: 107,2 m; navrtán: 1910; utěsněn: 1955

Rieger
hloubka: 87,2 m; navrtán: 1911; utěsněn: 1972

Božena
hloubka: 87,2 m; navrtán: 1911; utěsněn: 1967

Boček
hloubka: 90,2 m, navrtán: 1911, utěsněn: 1972

Trnka
hloubka: 87,4 m; navrtán: 1912; utěsněn: 1972

Jiří
hloubka: 74,7 m; navrtán: 1912; utěsněn: 1990

Vrchlický I.
hloubka: 87,0 m; navrtán: 1912, utěsněn: 1936

Proutnice
hloubka: 91,0 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1926

Jatecký
hloubka: 103,9 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1972

Vlašský
hloubka: 100,3 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1967

Chmelnice
hloubka: 126,6 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1956

Sonda I.
hloubka: 99,5 m; navrtán: 1929; utěsněn: 1983

Sonda II.
hloubka: 102,4 m; navrtán: 1930; utěsněn: 1990

Vrchlický II.
hloubka: 85,5 m; navrtán: 1936; utěsněn: 1972

Zápotocký
hloubka: 101,0 m; navrtán: 1949; utěsněn: 1990

Sonda BJ 10
hloubka: 112,6 m; navrtán: 1968

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 13 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 990 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,7 mg/l
sodík 520 mg/l
vápník 248 mg/l
hořčík 94,3 mg/l
amonné ionty 5,18 mg/l
železo celkové 6,96 mg/l
chloridy 449 mg/l
sírany 82,4 mg/l
hydrogenuhličitany 1 980 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 500 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Sonda BJ 11 (hloubka: 113,7 m; navrtán: 1970)

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 14 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 890 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,6 mg/l
sodík 541 mg/l
vápník 226 mg/l
hořčík 83,9 mg/l
amonné ionty 5,16 mg/l
železo celkové 5,49 mg/l
chloridy 447 mg/l
sírany 83 mg/l
hydrogenuhličitany 1 920 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 540 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Sonda BJ 12 (hloubka: 119,0 m; navrtán: 1970)

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 15,1 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 950 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,7 mg/l
sodík 511 mg/l
vápník 233 mg/l
hořčík 93,0 mg/l
amonné ionty 4,79 mg/l
železo celkové 11,6 mg/l
chloridy 451 mg/l
sírany 79,3 mg/l
hydrogenuhličitany 1 960 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 240 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Sonda BPV-3 (hloubka: 102,0 m; navrtán: 2002)

BJ 22 Jubilejní pramen (hloubka: 100,0 m; navrtán: 2005)

BJ 23 Eliščin pramen (hloubka: 109,7 m; navrtán: 2011)

Seznam použitých pramenů a literatury

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka+info.pdf
POLABSKÉ MUZEUM — Fond Lázně Poděbrady 1924–1980 (č. f. 49)
SOA NYMBURK — Československé státní lázně Poděbrady (č. f. 174) (1904–2003)
SOUKROMÉ MUZEUM PODĚBRADY — http://www.muzeumpodebrady.cz/
WIKIPEDIE — https://cs.wikipedia.org/wiki/Poděbradka
ZLATÝ PRUH POLABÍ — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka+info.pdf

Zábava

Kulturní akce

Galerie

Zajímavá místa

Výlety

Poděbradka

Město Poděbrady

Dějiny lázní

Významní hosté

Sportovní aktivity

Pro cyklisty

Křeslo pro hosta

Den srdce

Lázeňská univerzita

Taneční večery

Podzim zážitků

Zážitky, gastronomie & kultura
Zábava
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.