Poděbradka

Poděbradka je přírodní minerální voda a unikátní přírodní léčebný zdroj našich lázní.

Poděbradka je přírodní minerální voda a unikátní přírodní léčebný zdroj našich lázní. Při léčení se využívá Poděbradka na blahodárné uhličité koupele.

Fyzikálně - chemické parametry:
Celková mineralizace: 2052
Typ vody: HCO3- Na – Ca

Nejvýrazněji obsažené kationy a aniony:

Veřejná pítka Poděbradky

Hohenlohe
Zámek Poděbrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad, zámecký příkop vedle vstupní brány
Provoz: duben – říjen

Charicléa
Letní lázně, Lázeňská ul., vstupní hala
Provoz: celoroční

Rieger
Riegrovo náměstí
Provoz: celoroční

Boček
Libenského kolonáda, Lázeňský park
Provoz: duben – říjen

Trnka
Kiosek před nádražím, Alešova ul.
Provoz: duben – říjen

Moučná
Kiosek na Žižkově, Moučná ulice
Provoz: duben – říjen

Hotel Libenský
Hotel Libenský, Náměstí T. G. Masaryka 437/II, foyer
Provoz: celoroční

Hotel Bellevue Tlapák
Hotel Bellevue Tlapák, Náměstí T. G. Masaryka 654, restaurace
Provoz: celoroční

Vlašský
Hotel Zámeček, Husova ul., Vodoléčebný ústav
Provoz: celoroční

Svatojánský pramen
Sady Ludvíka Kuby
Provoz: duben – říjen

Eliščin pramen
Lázeňský park, u hudebního pavilonu (v provozu od r. 2013)
Provoz: duben – říjen

Historické vrty

Bülow
hloubka: 96,7 m; navrtán: 1905; utěsněn: 1955

Charicléa
hloubka: 86,7 m; navrtán: 1906; utěsněn: 1990
název: podle kněžny Charicléa z Hohenlohe-Schillingfürstu (roz. Ypsilanti)

Hohenlohe
hloubka: 91,8 m; navrtán: 1907; utěsněn: 1967
název: podle knížete Filipa Arnošta z Hohenlohe–Schillingsfürtu

Milada
hloubka: 89,0 m; navrtán: 1910; utěsněn: 1926

Libuše
hloubka: 112,0 m, navrtán: 1910, utěsněn: 1955

Eliška
hloubka: 107,2 m; navrtán: 1910; utěsněn: 1955

Rieger
hloubka: 87,2 m; navrtán: 1911; utěsněn: 1972

Božena
hloubka: 87,2 m; navrtán: 1911; utěsněn: 1967

Boček
hloubka: 90,2 m, navrtán: 1911, utěsněn: 1972

Trnka
hloubka: 87,4 m; navrtán: 1912; utěsněn: 1972

Jiří
hloubka: 74,7 m; navrtán: 1912; utěsněn: 1990

Vrchlický I.
hloubka: 87,0 m; navrtán: 1912, utěsněn: 1936

Proutnice
hloubka: 91,0 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1926

Jatecký
hloubka: 103,9 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1972

Vlašský
hloubka: 100,3 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1967

Chmelnice
hloubka: 126,6 m; navrtán: 1926; utěsněn: 1956

Sonda I.
hloubka: 99,5 m; navrtán: 1929; utěsněn: 1983

Sonda II.
hloubka: 102,4 m; navrtán: 1930; utěsněn: 1990

Vrchlický II.
hloubka: 85,5 m; navrtán: 1936; utěsněn: 1972

Zápotocký
hloubka: 101,0 m; navrtán: 1949; utěsněn: 1990

Sonda BJ 10
hloubka: 112,6 m; navrtán: 1968

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 13 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 990 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,7 mg/l
sodík 520 mg/l
vápník 248 mg/l
hořčík 94,3 mg/l
amonné ionty 5,18 mg/l
železo celkové 6,96 mg/l
chloridy 449 mg/l
sírany 82,4 mg/l
hydrogenuhličitany 1 980 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 500 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Sonda BJ 11 (hloubka: 113,7 m; navrtán: 1970)

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 14 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 890 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,6 mg/l
sodík 541 mg/l
vápník 226 mg/l
hořčík 83,9 mg/l
amonné ionty 5,16 mg/l
železo celkové 5,49 mg/l
chloridy 447 mg/l
sírany 83 mg/l
hydrogenuhličitany 1 920 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 540 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Sonda BJ 12 (hloubka: 119,0 m; navrtán: 1970)

Fyzikálně chemické ukazatale
teplota vody 15,1 °C
pH 6,32
elektrolytická vodivost při 25 °C 3 950 µS/cm
chemická spotřeba kyslíku 0,7 mg/l
sodík 511 mg/l
vápník 233 mg/l
hořčík 93,0 mg/l
amonné ionty 4,79 mg/l
železo celkové 11,6 mg/l
chloridy 451 mg/l
sírany 79,3 mg/l
hydrogenuhličitany 1 960 mg/l
dusitany <0,010 mg/l
dusičnany <0,5 mg/l
oxid uhličitý volný 2 240 mg/l
mikrobiologické ukazatele vyhovují vyhlášce č. 423/2001 Sb.

Sonda BPV-3 (hloubka: 102,0 m; navrtán: 2002)

BJ 22 Jubilejní pramen (hloubka: 100,0 m; navrtán: 2005)

BJ 23 Eliščin pramen (hloubka: 109,7 m; navrtán: 2011)

Seznam použitých pramenů a literatury

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka+info.pdf
POLABSKÉ MUZEUM — Fond Lázně Poděbrady 1924–1980 (č. f. 49)
SOA NYMBURK — Československé státní lázně Poděbrady (č. f. 174) (1904–2003)
SOUKROMÉ MUZEUM PODĚBRADY — http://www.muzeumpodebrady.cz/
WIKIPEDIE — https://cs.wikipedia.org/wiki/Poděbradka
ZLATÝ PRUH POLABÍ — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka+info.pdf

Zábava

Kulturní akce

Program akcí v Poděbradech

Galerie

Zajímavá místa

Výlety

Poděbradka

Město Poděbrady

Dějiny lázní

Významní hosté

Sportovní aktivity

Pro cyklisty

Křeslo pro hosta

Zábavný večer s Jiřím Vaníčkem a hosty

Den srdce

Léto

23 důvodů proč k nám přijet v létě

Tipy na Vánoční dárky

Lázeňská univerzita

Taneční večery

Karta zážitků

Zážitky, gastronomie & kultura
Zábava
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.