Prameny Poděbradky — Lázně Poděbrady, a. s.

Složení přírodní Poděbradky z pramene:

Celková mineralizace: 2052

Typ vody: HCO3- Na – Ca

CO 2 2000 mg/l

Mg 48 mg/l

Ca 142 mg/l

Na 514 mg/l

K 60 mg/l

teplota 13,5 °C

Současná veřejná pítka:

Veřejné pítko v místě původního pramene Hohenlohe. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Pítko Chariclea v Letních lázních. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Pítko na Riegrově náměstí. Foto: Petr Vilgus / Wikimedia commons.

Libenského kolonáda, s minerálním pramenem Boček uvnitř. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Pítko u původního Trnkova pramene před nádražím. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Pítko v Moučné ulici. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Pítko v Hotelu Libenský.

Pítko v Hotelu Zámeček.

Svatojánský pramen v Kubových sadech. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Eliščin pramen. Foto: Michal Louč / Wikimedia commons.

Historický přehled vrtů:

Bülowův pramen (původní podoba), minerální pramen na vnitřním nádvoří zámku, pojmenovaný podle svého objevitele Karla Bülowa z Bothkampu. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Pramen Chariclea, pohlednice z 2. desetiletí 20. stol., Reprodukce z Polabské muzeum.

Pramen knížete Philippa Arnošta z Hohenlohe-Schillingsfürstu. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Pramen Milada a rodina Vojtěcha Kerharta. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Pramen Libuše v Zimní kolonádě (dnešní Kavárna Viola). Reprodukce z: Polabské muzeum.

Pramen Eliška. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Riegrův pramen. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Pramen krále Jiřího za katolickým kostelem, 1912. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Vrtání Vlašského pramene před Hotelem Zámeček, 1926. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Vrt Zápotocký, 1950. Reprodukce z: Polabské muzeum.

Seznam použitých pramenů a literatury

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka info.pdf
POLABSKÉ MUZEUM — Fond Lázně Poděbrady 1924–1980 (č. f. 49)
SOA NYMBURK — Československé státní lázně Poděbrady (č. f. 174) (1904–2003)
SOUKROMÉ MUZEUM PODĚBRADY — http://www.muzeumpodebrady.cz/
WIKIPEDIE — https://cs.wikipedia.org/wiki/Poděbradka
ZLATÝ PRUH POLABÍ — http://www.polabi.com/e_download.php?file=data/editor/193cs_1.pdf&original=Poděbradka info.pdf