Vědecká rada — Lázně Poděbrady, a. s.

❤️ Zimní sleva 25 % na pobyty z naší nabídky v termínu od 2. 1. - 13. 2. 2018. Slevový kód: zimní sleva ❤️

Profesor MUDr. Milan Šamánek, DrSc., předseda Vědecké rady

Profesor Šamánek je jednou z vůdčích postav moderní kardiologie v naší zemi. Založil dětské kardiocentrum v motolské nemocnici. Věnoval se invazivní diagnostice vrozených srdečních vad a zasloužil se o organizaci včasné léčby kritických srdečních vad u dětí. V současné době aktivně působí v řadě našich i zahraničních odborných společností, publikuje práce z dětské a preventivní kardiologie. Je autorem více než 300 publikací.

Profesor MUDr. Michal Anděl, CSc., bývalý děkan 3. lékařské fakulty

Uznávaný odborník v diabetologii a oblasti poruch metabolizmu. Autor řady monografií a článků o diabetu, látkové přeměně a léčebné výživě v našich i zahraničních časopisech. Ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady je přednostou II. interní kliniky a Diabetologického centra.

Profesor MUDr. Michael Aschermann, DrSc., vůdčí osobnost v oblasti invazivní diagnostiky a intervenční kardiologie.

Bývalý přednosta II. interní – kardiologické kliniky 1. lékařské fakulty. Prezident České kardiologické společnosti, člen Scientific Committee of European Society of Cardiology. Autor několika monografií a řady vědeckých publikací v našich i zahraničních časopisech, autor nejmodernější české učebnice kardiologie, spoluautor učebnice vnitřního lékařství.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., přední odborník na poruchy metabolizmu lipidů.

Vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu, vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze. Autor několika monografií a řady vědeckých publikací u nás i v zahraničí.

Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., přednosta Kardiochirurgické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Krom členství v odborných společnostech v ČR je členem European association for cardio-thoracic surgery a International society for minimally invasive cardiac surgery. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých prací v domácím i zahraničním odborném tisku.

Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Institutu Klinické a experimentální medicíny a přednosta Kardiocentra IKEM

Je předním odborníkem v oboru kardiochirurgie a transplantací. Výcvik v kardiochirurgii absolvoval v New Orleans v USA a pracoval jako konzultant Univerzitní nemocnice v Odense v Dánsku. Je členem výboru Evropské společnosti kardiovaskulární chirurgie, členem výboru The European Association for Thoracic Surgery, člen The Society of Thoracic Surgeon-USA. Je vedoucím subkatedry Kardiovaskulární chirurgie ILF. Autor či spoluautor řady učebnic a vědeckých publikací.

Primář MUDr. Štěpán Černý, CSc., pracuje jako přednosta kardiochirurgické oddělení v NsP Na Homolce.

Je členem mnoha odborných profesních organizací českých i zahraničních, např. European Association for Cardiothoracic Surgery. Absolvoval odborné stáže v Čechách, Velké Británii a v Kanadě. Je autorem mnoha odborných článků, publikací a přednášek.

smazat Jak vám mohu pomoci?