V roce 1997 soustředil profesor Milan Šamánek, DrSc., tým špičkových odborníků z oblasti kardiologie a diabetologie a vytvořil Vědeckou radu lázní Poděbrad. Vědecká rada navrhuje zavádění nových diagnostických a léčebných metod do lázeňské péče, kontroluje odbornou úroveň a garantuje vysoký standard lázeňské léčby. Odborná erudice a obecně přijímaná autorita členů rady je zárukou kvalifikované a moderní péče o pacienty.

Současní členové

Profesor MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Profesor MUDr. Michal Anděl, CSc.
Profesor MUDr. Richard Češka, CSc.
Profesor MUDr. Jan Harrer, CSc.
Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Primář MUDr. Štěpán Černý, CSc.
Profesor MUDr. Petr Neužil, CSc, .FESC
Profesor MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA
Profesor MUDr. Martin Krbec, CSc.
Doc. MUDr. Tuka Vladimír
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Bývalí členové

Profesor MUDr. Milan Šamánek, DrSc. (1931 - 2020), čestný předseda a zakladatel Vědecké rady
Profesor Šamánek byl jednou z vůdčích postav moderní kardiologie v naší zemi. Založil dětské kardiocentrum v motolské nemocnici. Věnoval se invazivní diagnostice vrozených srdečních vad a zasloužil se o organizaci včasné léčby kritických srdečních vad u dětí. Je autorem více než 300 publikací.

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.