MUDr. Milan Šamánek 9. května 1931 – 29. dubna 2020

S velikou lítostí jsme přijali zprávu, že ve středu 29. dubna 2020 zemřel pan profesor Milan Šamánek, legenda české kardiologie a dlouholetý člen vedení našich lázní.

Profesor Šamánek se narodil v roce 1931 ve Zborovicích, malé vísce na Kroměřížsku. Poděbrady si zamiloval už v raném věku, jeho strýc tu dělal faráře. Po studiu Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, pracoval například na infekčním oddělení v Uherském Hradišti, kde pomáhal zvládat epidemii tyfu, která se na Moravě v 50. letech objevila. Na začátku 60. let pracoval v Ústavu chorob oběhu krevního, kde si jeho výzkumné činnosti všiml i profesor z University of Pennsylvania. Ten si pro něj až u tehdejšího prezidenta Antonína Novotného vymohl povolení pro výjezd na stáž do USA (1964 - 65). Zde se profesoru Šamánkovi podařil objev světového významu – našel přímou souvislost mezi funkcí plic a oběhem krve v malém plicním okruhu. Přednášel o něm na slavných amerických univerzitách. Po návratu do Československa prosazoval metody otevřenějšího přístupu k rodičům dětských pacientů. Prosadil třeba přístup rodičů do nemocnice i mimo obvyklé návštěvní dny.

Profesor Šamánek vymyslel a v roce 1977 prosadil vznik Dětského kardiocentra v Motole a byl až do roku 1993 jeho přednostou. Kardiocentrum sdružovalo léčbu vrozených srdečních vad z celého Československa a zvýšilo průměrnou šanci na dožití dítěte se srdeční vadou z 90 % na 99 %. Tento přístup byl ve své době naprosto unikátní a pod označením “česká škola” sloužil jako vzor po celém světě.

V 80. letech pomohl prosadit nákup echokardiografů do Československa a pomohl zavést jejich využití pro screening srdcí ještě nenarozených dětí. Tento postup pomohl dále snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami.

Od 80. let byl členem vedení poděbradských lázní. V roce 1997 stál za vznikem Věděcké rady Lázní Poděbrady. V roce 2004 se zasloužil o vznik Centra časné rehabiliace v Hotelu G-REX, které poskytuje péči o pacienty již pár dní po operacích srdce. V roce 2013 se zasloužil o rozšíření lázeňské péče v Poděbradech o ortopedii. Po profesorovi Šamánkovi se jmenuje i Konference Šamánkovy Poděbrady, kterou zde začínal původně organizovat jako seminář o prevenci ischemické choroby srdeční. V roce 2016 se stal čestným občanem města Poděbrady.

Profesor Šamánek byl i vyhlášeným učitelem a mentorem, který vychoval 6 profesorů. Za vědeckou činnost obdržel v roce 2016 Cenu Neuron. Jeho přínos české i světové dětské kardiologii a kardiochirurgii ocenil v roce 2010 prezident republiky medailí Za zásluhy 1. stupně. V posledních letech byl velkým propagátorem střídmého pití vína. Miloval lidovou hudbu, hrál a zpíval v kapele.

Od roku 2024 má prof. Šamánek bustu v lázeňském parku.

Budete nám všem v Poděbradech velmi chybět, pane profesore.

Fotogalerie

Videa

Životopis

Vzdělání
1945-1949 Benešovo reálné gymnázium v Kroměříži
1949-1955 Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1957 atestace z pediatrie
1963 kandidát lékařských věd
1969 doktor lékařských věd
1969 docent pro obor pediatrie
1987 profesor pro obor pediatrie
1991 přiznání atestace z dětské kardiologie
1995 FESC (Fellow of the European Society of Cardiology)

Zaměstnání
1955-1956 Dětské a infekční oddělení, Uherské hradiště
1956-1960 sekundární lékař, II. dětská klinika Fakulty dětského lékařství UK v Praze
1960-1968 odborný asistent, II. dětská klinika Fakulty dětského lékařství UK v Praze
1961-1962 stipendista, Ústav chorob oběhu krevního, Praha
1964-1965 vědecký pracovník University of Pennsylvania School of Medicine, Filadelfie
1968-1977 vedoucí lékař, kardiopulmonální laboratoř, Dětská fakultní nemocnice, Praha
1977-1993 přednosta, Dětská kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha
od roku 1993 vedoucí vědecký pracovník, Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Odborné fukce v České republice
1969-1972 proděkan Fakulty dětského lékařství UK v Praze
1970-1972 člen univerzitní komise pro investiční výstavbu
1973-2002 předseda atestační komise pro obor dětská kardiologie
1990-1991 člen vědecké rady 2. lékařské fakulty UK v Praze
1990-1993 člen vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV
1991-1995 člen výboru České kardiologické společnosti
1997-2020 předseda a zakladatel Vědecké rady Lázní Poděbrady
od roku 2004 člen České lékařské akademie

Odborné funkce na mezinárodní úrovni
1978-1979 konzultant Světové zdravotnické organizace (WHO) pro jihovýchodní Asii
1979-1986 člen výboru Association for European Paediatric Cardiology
1981-1990 člen WHO Expert Advisory Panel on Cardiovascular Diseases
1986-1991 člen Executive Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association
1998-2002 člen International Society and Federation of Cardiology
1993-1998 člen Steering Committee of the Association of Pediatric Cardiologists and Cardiovascular Surgeons
1996-2000 člen Scientific Committee, European Society of Cardiology
1998-2002 člen výboru International Group for the Prevention of Atherosclerosis in Childhood

Členství a čestná členství v domácích, zahraničních a mezinárodních odborných společnostech
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (od roku 1981 čestný člen)
Kubánská pediatrická společnost (od roku 1987 čestný člen)
Česká kardiologická společnost (od roku 1991 čestný člen)
Česká pediatrická společnost (od roku 1991 čestný člen)
Česká společnost pro aterosklerózu (od roku 2007 čestný člen)
Association of Paediatric Cardiologists (od roku 1977 člen, od roku 2003 čestný člen)
Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (od roku 1988 člen)
New York Academy of Sciences (od roku 1995 člen)

Redakce odborných časopisů
1975-1980 Clinical Respiratory Physiology
1981-2008 Cor et Vasa
1988-1991 Avicenum
1989-1992 Hospimedica
1992-2008 JAMA-CS
od roku 1995 Experimental and Clinical Cardiology
1979-1998 Dopisy vašemu srdci (předseda redakční rady)
1998-2006 Kapitoly z kardiologie (vedoucí redaktor)
2007-2008 Kardiologie v primární péči (vedoucí redaktor)
od roku 2009 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.