Dětská léčebna Dr. Filipa Léčíme děti

Dětská léčebna Dr. Filipa je dětským lázeňským zařízením pro poskytování komplexní lázeňské péče (léčba plně hrazena zdravotní pojišťovnou) dětem od 2 do 18 let, dětem do 6 let je pobyt automaticky hrazen zdravotní pojišťovnou i s doprovodem dospělé osoby. Doprovod ke starším dětem je individuálně posuzován revizním lékařem. Nabízíme i samoplátecké pobyty. Pobyty jsou možné pouze se stravou.

Dětská léčebna Dr. Filipa vyniká nejen svou odbornou péčí s dlouholetou tradicí, ale také umístěním v centru lázeňské kolonády.
V objektu se nachází prostory pro balneoterapii, dvě tělocvičny, herní koutky i jídelna pro děti. Součástí je také rozlehlá zahrada s prolézačkami, pískovištěm, trampolínou a hřištěm pro míčové hry. Účastníme se také krásné akce na kolonádě Poděbradský den srdce s výtěžkem na naši léčebnu. V celé léčebně je k dispozici Wi-Fi.
Při léčebně funguje základní škola, která během pobytu dítěte zajišťuje výuku všech hlavních předmětů.

Co se u nás léčí?

Tradičně v léčebně poskytujeme komplexní lázeňskou péči dětem s onemocněním:

Prohlédněte si kompletní indikační seznam.

Výhody

Kardiovaskulární systém

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s onemocněním oběhového ústrojí:

Obezita a hyperlipoproteinemie

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s obezitou a hyperlipoproteinaemií:

Diety: redukční, nízkocholesterolová nebo redukční a nízkocholesterolová

Do Dětské léčebny Dr. Filipa je také možné přijet na samoplátecké pobyty, např. léčebný pobyt pro děti trpící obezitou.

Pohybový systém

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s onemocněním pohybového ústrojí:

Onkologická onemocnění

Lázeňská léčba dlouhodobého sledování podstatně zkracuje dobu než se pacienti navrátí po onkologickém onemocnění do normálního prostředí. Dochází k posílení psychické i fyzické kondice. Děti i dospělí mohou nastoupit do lázní jedině v období remise, kdy skončila protinádorová terapie (chemo, radio). Děti v léčebně cvičí ve skupinkách či individuálně, probíhá péče o jizvy apod., poskytuje se jim léčebný tělocvik v bazénech s teplou vodou i balneoterapie (léčivé koupele). Kondici posilují řízenou chůzí, používáním rotopedu, sportovními hrami, zumbou, chůzí s holemi apod. Významnou roli hraje i pobyt v dětském kolektivu, při kterém děti zapomínají na svoje základní onemocnění.

Zdravotní pojišťovny

Děti jsou přijímány k léčení na základě návrhu na lázeňskou péči, který vyplní ošetřující lékař a potvrdí příslušná zdravotní pojišťovna. Pobyt je plně hrazen pojišťovnami. Pacient platí pouze regulační poplatek. Lázeňský návrh je platný 6 měsíců. Délka pobytu dětí je 4-6 týdnů. Léčebna má uzavřené smlouvy se následujícími zdravotními pojišťovnami:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - VZP
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VoZP
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR - ČPZP
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven - OZP
209 - Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ŠKODA
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - MVČR
213 - Revírní bratrská pokladna - zaměstnanecká zdravotní pojišťovna

ZŠ při Dětské léčebně Dr. Filipa Poděbrady, příspěvková organizace

Základní škola vznikla v roce 1950 a od té doby plní funkce: preventivní, výchovně vzdělávací, poradenskou a materiální. Spolupracuje s lékaři, rodiči i učiteli kmenových škol, usnadňuje dětem po léčebném procesu návrat do původní kmenové školy. K léčbě jsou přijímáni pacienti s onemocněním kloubním, srdečním a s obezitou. Pobyt dětí v léčebně je většinou čtyřtýdenní, s možností prodloužení.
Škola má pozitivní vliv v procesu uzdravování dítěte. Snahou všech speciálních a plně aprobovaných pedagogů ZŠ je se během krátkého času naladit na nového žáka – odhadnout jeho schopnosti, psychický stav i úroveň jeho znalostí.
Výhody výuky:

Bližší informace o škole naleznete na webových stránkách ZŠ.

Kontakty

Dětská léčebna Dr. Filipa

nám. T. G. Masaryka 482/II
290 33 Poděbrady
IČ: 45147833
DIČ: CZ45147833
Děti tel. automat 2. patro: 325 610 137

Léčebný úsek

prim. MUDr. Martina Simandlová
Primářka Dětská léčebna Dr. Filipa
Telefon: 325 612 666; 602 407 560
Email: martina.simandlova@lazne-podebrady.cz

Rezervace pobytu

Lucie Horáčková
Referentka ubytovací kanceláře
Telefon: + 420 325 606 519
Email: lucie.horackova@lazne-podebrady.cz

Kateřina Zelenková
Vedoucí ubytovací kanceláře
Telefon: +420 325 606 542
Email: zelenkova@lazne-podebrady.cz

Provozní úsek

Renata Rädischová
Provozní úsek - Dětská léčebna Dr. Filipa
Telefon: 325 613 965
Email: detskalecebna@lazne-podebrady.cz

ZŠ při Dětské léčebně Dr. Filipa

nám. T. G. Masaryka 482/II
290 01 Poděbrady
telefon: 325 612 907, 777 873 173
e-mail: filip.podebrady@seznam.cz

Kde nás najdete

Poděbrady jsou lázeňské město s bohatou historií, vzdálené od Prahy pouhých 50 km po dálnici D11. Nachází se v krásném rovinatém Polabí, jehož četné parky, vodní plochy a lesnaté břehy Labe umožňují pacientům příjemné procházky a pestré sportovní vyžití. Budova léčebny je umístěna v zeleni, přímo v hlavním lázeňském parku 300 m od železničního a autobusového nádraží směrem do centra města.

Sledujte nás na našem Instagramu

lecebna

Popis léčení

Léčebna se specializuje na léčbu dětí s nemocemi kardiovaskulárními, pohybového ústrojí a obezitou, přičemž každá diagnóza má svůj specifický léčebný režim. V léčebně je také základní škola, ve které jsou vyučovány všechny základní předměty, děti jsou zde rozděleny do tříd a je tak zajištěna individuální výuka s respektováním školních osnov.

Děti s kardiovaskulárními nemocemi (vady srdce, zánětlivé onemocnění srdce, stavy před a po operacích srdce, hypertenze apod.) mají specifický léčebný režim, který zahrnuje balneoterapii (uhličité koupele v “Poděbradce“, koupele vířivé a perličkové), rehabilitační cvičení pro správné držení těla, bazénovou gymnastiku včetně aqua aerobicu a dále dechová cvičení, hra na flétnu, míčkování a masáže jizev (v případě pooperační léčby). Děti s nemocemi srdce mají v léčebně normální racionální dětskou stravu a léčí se v léčebně zejména pro celkové zlepšení kondice.

Léčba pohybového ústrojí (chronické postižení kloubů – juvenilní idiopatická artritida (JIA), stavy po ortopedických operacích nebo po úrazech při poruše motorických funkcí - do 3 let od události) probíhá formou denního cvičení, a to jak skupinového, tak individuálního. Juvenilní idiopatická artritida je závažné onemocnění, má nepříznivý dopad na pohyblivost kloubní a může vést až k invaliditě. Při individuálním cvičení se pacientovi intenzivně věnuje po celou dobu pobytu vždy jeden fyzioterapeut. U kloubních onemocnění je cílem léčby zejména zlepšit hybnost postižených kloubů, ale také udržet dítě v dobrém psychickém stavu, neboť onemocnění bývá bolestivé. Na psychický stav dítěte příznivě působí také fakt, že na léčení není samo, vidí tak pokroky nejen své, ale i u ostatních dětských pacientů. Úspěch léčby závisí velice na jejím včasném zahájení, nejlépe do 3 měsíců od počátku příznaků.

Významnou část dětských pacientů (cca 50 %), však tvoří děti léčící se s obezitou. „V dnešní době je alarmující, kolik dětí je obézních, což je způsobeno převážně nedostatkem pohybu a špatnými stravovacími zvyklostmi,“ uvádí primářka Dětské léčebny Dr. Filipa MUDr. Martina Simandlová. Léčení spočívá zejména v úpravě životosprávy s cílem snížit hmotnost, zlepšit vztah k pohybu a zvýšit sebevědomí. Děti mají v léčebně vyváženou redukční stravu navrženou nutričním terapeutem (7 000 kJ/den u dětí nad 10 let a 5 000 kJ/den u dětí do 10 let) a podávanou 6krát denně. Kromě dietoterapie je nastolen také pravidelný pohyb (ranní rozcvička, tělocvik, bazén, míčové hry, skupinové procházky, severská chůze, aqua aerobic nebo také zumba) a průběžně probíhají edukační pohovory. U dětí je průběžně sledována hmotnost. „Našim přáním je snížit hmotnost minimálně o 6 %,“ doplňuje k léčbě primářka MUDr. Martina Simandlová.

Pobyty v poděbradské dětské léčebně jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou a zahrnují stravování, ubytování a léčení. Děti do 6 let absolvují lázně s doprovodem rodinného příslušníka, který má pobyt též hrazený pojišťovnou (stravování a ubytování) a malé dítě tak léčbu lépe snáší. Léčba na pojišťovnu trvá 28 dní s možností prodloužení. Nástup na léčebný pobyt probíhá turnusově a léčba je tak lépe snášena, neboť se mezi dětmi vytváří přátelství a nastolený režim se lépe dodržuje, díky vzájemné motivaci kolektivu. Po návratu z léčby domů je velice důležité, aby děti, ve spolupráci s rodiči, v nastoleném režimu pokračovaly, rodiče jsou také při ukončování léčby podrobně instruováni. V případě volných lůžek je možné sjednat ozdravný pobyt pro děti trpící obezitou i jako samoplátce. Dítě si tak může pobyt a zejména specifický režim v léčebně vyzkoušet.

A jak se do Dětské léčebny Dr. Filipa může dítě dostat? Zprvu je nutné, aby pediatr na doporučení specialisty vyplnil návrh na lázeňskou léčbu, kterou musí následně schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Ten poté zašle schválený návrh k nám do Dětské léčebny Dr. Filipa v Poděbradech. Léčebna potom pozve dítě na lázeňský léčebný pobyt.

Zobrazit další

Doprovod k dítěti

Dětská léčebna Dr. Filipa je dětským lázeňským zařízením pro poskytování komplexní lázeňské péče dětem od 2 do 18 let, dětem do 6 let je pobyt automaticky hrazen zdravotní pojišťovnou i s doprovodem dospělé osoby. Doprovod ke starším dětem je individuálně posuzován revizním lékařem.

Doprovoďte dítě na léčebném pobytu v našem specializovaném dětském zařízení a buďte svému dítěti při léčení na blízku. Zamezíte tak stýskání a dítě bude lépe léčbu zvládat.

Ceník doprovodu (rok 2022)

Ceník 2022 v Kč/noc 0-2,99 let 3-6,99 let 7-11,99 let 12-17,99 let dospělí
strava - plná penze 105 210 210 300 300
ubytování hlavní sezóna (1.4. - 31.10.; 19.12. - 1.1.2023) zdarma zdarma 250 250 380
ubytování mimosezóna(2.1. - 31.3.; 1.11. - 18.12.) zdarma zdarma 140 140 270

Chcete se na něco ohledně Dětské léčebny Dr. Filipa zeptat? Zavolejte nám na tel.: 325 612 666 nebo napište na email: eva.kosztyova@lazne-podebrady.cz

Těšíme se na Vás.

Zobrazit další

Formuláře

Formuláře a informace pro rodiče pozvaných dětí

Formuláře + informace pro rodiče pozvaných dětí

Zvací dopis a prohlášení

Přílohy ke škole - formuláře:

Veškeré informace a dokumenty naleznete přímo na stránkách příspěvkové organizace ZŠ při Dětské léčebně Dr. Filipa zde

Zobrazit další

Časté dotazy

Na základě vašich opakujících se dotazů jsme pro vás připravili odpovědi. Nenašli jste, co jste hledali? Chcete se ještě na něco ohledně Dětské léčebny Dr. Filipa zeptat? Neváhejte a zavolejte nám nám na tel.: 325 612 666 nebo napište na email: eva.kosztyova@lazne-podebrady.

Co dát dítěti s sebou?
Dítě vybavte věcmi, které je zvyklé nosit. Podle počasí oblečení na vycházky. Nezapomeňte na nepromokavou bundu nebo pláštěnku a pevné boty. Dále dítě potřebuje pohodlnou obuv do tělocvičny a oblečení na cvičení, volnou a bezpečnou domácí obuv (vhodnou i pro chůzi na schodech, aby nedošlo k úrazu). Dostatečné množství spodního prádla a ponožek - drobné prádlo v léčebně pereme. Do bazénu plavky (ne šortky), čepici dítě nemusí mít, osušku a ručník dítě dostane v léčebně. V léčebně se dítě bude učit - je nutné mít knihy a sešity pro výuku. Doporučujeme přivézt pastelky, blok na kreslení, knížku na čtení, oblíbenou hračku nebo i hru pro zábavu. Mobily nejsou zakázány, ale neručíme za ně.

Jak se dostat do lázní?
Praktický lékař pro děti a dorost vyplní Návrh na lázeňskou léčbu - vhodné je přiložit doporučení od specialisty (kardiolog, revmatolog, endokrinolog, ortoped apod.). Po sepsání Návrhu na lázeňskou léčbu je nutné jeho schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny (po jeho schválení platí Návrh 6 měsíců). Do té doby musí dítě nastoupit lázeňskou léčbu. Termín je možno v léčebně definitivně zamluvit po obdržení Návrhu schváleného pojišťovnou.
Co léčíme? Podívejte se na náš indikační seznam zde.

Je možné si zamluvit termín nebo se informovat na volný termín?
Pro zamluvení termínu nebo pro informaci o volných termínech volejte vrchní sestře Evě Kosztyové na tel. 325 612 666; e-mail: eva.kosztyova@lazne-podebrady.cz

Můžeme si rezervovat termín o prázdninách?
Prázdninové termíny máme přednostně pro středoškoláky. Termín si v tomto případě můžete rezervovat, ale musíte mít již alespoň podán Návrh na lázeňskou léčbu.

Jak dlouho po odevzdání žádosti budeme kontaktováni, kdy má dítě nastoupit do lázní?
Jde o různě dlouhou dobu, neboť návrh platí půl roku. Po potvrzení revizním lékařem a po přidělení termínu v léčebně budete písemně pozváni asi 3 týdny před termínem nástupu. Pro přesnější informace o nástupu můžete volat 325 612 666.

Mohu do lázní s dítětem mladším 6 let?
Při pobytu dítěte do 6 let zdravotní pojišťovna plně hradí doprovod jednoho z rodičů. V odůvodněných případech je možno požádat i o schválení doprovodu pro dítě starší 6 let.
Pro pobyt dětí s doprovodem máme vyhrazeno 10 pokojů v oddělené části léčebny. Každé dítě a jeho doprovod má samostatný pokoj. K dítěti s doprovodem může být na pokoji ještě ubytován další sourozenec. Léčebna stanoví příslušnou finanční částku dle věku dítěte. Po dohodě je možné také ubytování se stravou druhého rodiče. Viz ceník doprovodu zde.
Součástí výbavy každého pokoje je televizor a umyvadlo. K dispozici je také varná konvice, mikrovlnná trouba, pračka, lednice.
Malé děti mohou využívat zahradu s pískovištěm a houpačkami v areálu léčebny.

Může mít doprovod dítě starší 6 let?
Ano, může, ale doprovod si pobyt hradí dle platného ceníku zde. V odůvodněných případech může doprovod schválit revizní lékař.

Je možné mít na pokoji s doprovodem ještě další dítě?
Ano, ale je nutné vše vyjednat předem. Léčebna poté stanoví dle věku dítěte příslušnou finanční částku k zaplacení, viz ceník zde.

Má dítě s doprovodem samostatný pokoj?
Ano. Dítě a jeho doprovod má vždy samostatný pokoj.

Musí být jako doprovod jen matka nebo otec dítěte?
Ne. Doprovázející osoba může být i jiný příbuzný - babička, dědeček, dospělý sourozenec.

Jak dlouhý je pobyt dítěte v léčebně?
U dětí s obezitou je délka pobytu 4 týdny (s možností prodloužení o týden). Děti jsou přijímány v turnusech. U ostatních diagnóz je délka pobytu 4 týdny (s možností prodloužení o 1-2 týdny, dle indikačního seznamu, určuje ji vedoucí lékař s přihlédnutím k věku a míře onemocnění dítěte.

Jak to funguje se školou, probíhá během pobytu v Dětské léčebně výuka?
Ano, při Dětské léčebně Dr. Filipa funguje ZŠ při Léčebně Dr. L. Filipa Poděbrady, příspěvková organizace. Škola spolupracuje s lékaři, rodiči i učiteli kmenových škol, usnadňuje dětem po léčebném procesu návrat do původní kmenové školy. Bližší informace o škole naleznete na zde.

Je nutná speciální výbava dítěte?
Dítě vybavte věcmi, které je zvyklé nosit. Podle počasí oblečení na vycházky. Nezapomeňte na nepromokavou bundu nebo pláštěnku a pevné boty. Dále dítě potřebuje pohodlnou obuv do tělocvičny a oblečení na cvičení, volnou a bezpečnou domácí obuv (vhodnou i pro chůzi na schodech, aby nedošlo k úrazu). Dostatečné množství spodního prádla a ponožek - drobné prádlo v léčebně pereme. Do bazénu plavky (ne šortky), čepici dítě nemusí mít, osušku -ostatní ručníky dítě dostane v léčebně. V léčebně se dítě bude učit - je nutné mít knihy a sešity pro výuku. Doporučujeme, pastelky, blok na kreslení, knížku na čtení, oblíbenou hračku nebo i hru pro zábavu. Mobily nezakazujeme, ale neručíme za ně.

Je možné v léčebně připojení na internet?
Ano, v objektu léčebny je připojení Wi-Fi zdarma.

Zobrazit další

Historie

Tradice léčebny sahá do roku 1933, kdy ji založil Doc. MUDr. Ladislav Filip jako kardiologické sanatorium dospělých.

Léčebna dr. Filipa
Architekt: Alois Houba (1904–1982)
Stavitel: Jaroslav Peřina
Realizace: kolem roku 1933
Styl: funkcionalismus

Tradice léčebny sahá do roku 1933, kdy ji založil Doc. MUDr. Ladislav Filip jako kardiologické sanatorium dospělých. Po roce 1948 byla léčebna změněna na lázeňské zařízení pro dětské pacienty. V roce 1993 byla léčebna vrácena do rukou dědiců Doc. L. Filipa. Koncem roku 2007 se léčebna stala součástí Lázní Poděbrady a. s.

Zobrazit další

Recenze

100 % spokojenost

Záleží nám na vaší spokojenosti. Proto všem klientům Dětské léčebny Dr. Filipa posíláme žádost o recenzi.

Za poslední rok nám odpovědělo 27 klientů a 27 z nich bylo s pobytem spokojeno.

Přečtěte si recenze:

Syn přijel domů moc spokojený. Rád pojede znovu. Pečovalo se o něj výborně, váhový úbytek je úžasný, s jídlem byl spokojen, pohybové aktivity jsou perfektní a personál byl moc milý. Všem bych chtěla moc poděkovat za skvělou péči o děti a jejich zdravotní stav. Město Poděbrady je nádherné a jsem…

Zobrazit pokračování…

Syn přijel domů moc spokojený. Rád pojede znovu. Pečovalo se o něj výborně, váhový úbytek je úžasný, s jídlem byl spokojen, pohybové aktivity jsou perfektní a personál byl moc milý. Všem bych chtěla moc poděkovat za skvělou péči o děti a jejich zdravotní stav. Město Poděbrady je nádherné a jsem ráda, že tam mohl syn strávit tolik času. Nemám co vytknout. Co by se mi líbilo nebo spíš by bylo moc fajn, kdyby děti dostali domů redukční či udržovací jídelníček, jak pokračovat, který by byl nastaven na jejich stav. To bych moc ocenila. Zdravíme do Poděbrad a děkujeme za skvělý zážitek i zlepšení synova stavu jak paní primářce, lékařce, tak sestřičkám.

20. května 2024

Příjemný personál, dobré procedury, skvělé jídlo

Zobrazit pokračování…

Příjemný personál, dobré procedury, skvělé jídlo

9. května 2024

Moje dcery zde byly na 1 měsíc. Jedna navštěvovala českou školu při léčebně a druhé bylo umožněno virtuálně studovat v odpoledních a večerních hodinách zahraniční školu. Podle jejího rozvrhu byly také přizpůsobeny procedury. Dcery se naučily pravidelnosti ve stravování, řádu, určit normální…

Zobrazit pokračování…

Moje dcery zde byly na 1 měsíc. Jedna navštěvovala českou školu při léčebně a druhé bylo umožněno virtuálně studovat v odpoledních a večerních hodinách zahraniční školu. Podle jejího rozvrhu byly také přizpůsobeny procedury. Dcery se naučily pravidelnosti ve stravování, řádu, určit normální velikost porcí a pravidelnému sportu. Ráno po probuzení měly rozcvičku, snídani, pak školu, procedury Balneo, oběd a opět školu nebo tělocvičnu, zumbu, cvičení v bazénu. Poznaly tam jiné děti, personál byl vstřícný a milý, ochutnaly nová jídla, poznaly nová místa a prostředí. Neříkám, že si občas neposteskly, že se jím stýská a nebo je všechno bolí po cvičení, když nebyly zvyklé a nebo že se jim zdá o steaku :-) Domov s plnou lednici a volným režimem, nepravidelným spánkem a stravováním bez cvičení, byl nahrazen ranním vstáváním odměřenými pravidelnými jídly, cvičením a řádem. Nicméně obě byly rády, že se jim podařilo něco málo zhubnout a snaží se v pravidelnosti stravování a cvičení pokračovat dál. Řekla bych, že jim to určitě prospělo a domů se mi vrátily ve fyzicky lepší kondici.

8. května 2024
Další recenze...

Akční ceny v Dětské léčebny Dr. Filipa

Sleva 15 %
na pobyt Seniorský pobyt v termínu nástupu 25. října.
Slevu lze uplatnit do 25. 10. 2024
Objednat

Kontakt

Dětská léčebna Dr. Filipa
nám. T. G. Masaryka 482/II
290 01 Poděbrady
Česká republika
Navigovat pomocí Google

Indikace léčené v tomto léčebném domě

Onkologická onemocnění - děti

XXI/1

Dětské vrozené vady srdce

XXII/1

Dětské revma

XXII/2

Dětská hypertenze (vysoký krevní tlak)

XXII/3

Dětské rizikové zdravotní faktory

XXII/4

Dětská obezita

XXIV/2

Dětský syndrom periferního motorického neuronu

XXVI/1

Dětský kořenový syndrom

XXVI/5

Dětská chronická artritida

XXVII/1

Děti po ortopedických operacích

XXVII/3

Morbus Scheuermann

XXVII/6

Vertebrogenní algický syndrom

XXVII/7
Všechny indikace

Pobyty v Dětské léčebny Dr. Filipa

Do tohoto hotelu se můžete dostat v jednom z následujících pobytových balíčků. Rádi vám také postavíme pobyt na míru. Pokud nemáte zájem o lázeňské procedury, můžete si v Poděbradech objednat pouze hotelové ubytování.

Komplexní léčebný pobyt pro dospělé

plně hrazeno pojišťovnou

Komplexní léčebný pobyt pro děti

plně hrazeno pojišťovnou

Příspěvkový léčebný pobyt pro dospělé

částečně hrazeno pojišťovnou
Zobrazit všechny pobyty v hotelu

Co je poblíž

Ristorante Pasta & Risotto

160 m

Hotel Bellevue Tlapák ****

164 m

Poděbrady

165 m

Květinové hodiny

183 m

Hotel Libenský ****

205 m

Kavárna Hodiny

206 m

Kongresové centrum Lázeňská kolonáda

217 m

Swiss

231 m

Obchodní oddělení

237 m

Hotel Zimní lázně ***

247 m

Letní lázně

264 m

Kavárna Viola

265 m

Atrium Letní lázně

275 m

Čistírna a prádelna

291 m

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

296 m

Balneo recepce

317 m

Hotel & Spa Chariclea ****

324 m

O MASE

331 m

Cvičební sál Chariclea

340 m

Centrální parkoviště

345 m

Lázeňský park v Poděbradech

382 m

Hotel Libuše ***

382 m

Hotel G-REX ***

412 m

Lázeňská lékárna

418 m

Jiřího náměstí

483 m

Rehabilitační centrum Máj

518 m

Modrý salonek

532 m

Hotel Zámeček ****

539 m

Zámek Poděbrady

563 m

Poděbradské jezero

1093 m

Hotely v Poděbradech

Hotel Libenský ****

Hlavní lázeňský hotel

Hotel Zámeček ****

Oáza klidu u Labe s krásnou zahradou

Hotel Zimní lázně ***

Přímo propojen s Hotelem Libenský

Hotel Libuše ***

Nejlevnější hotel přímo na kolonádě

Hotel G-REX ***

Po operacích srdce

Rehabilitační centrum Máj

Pro pohybový aparát

Dětská léčebna Dr. Filipa

Léčíme děti

Hotel Bellevue Tlapák ****

Nejkrásnější hotel na kolonádě

Hotel & Spa Chariclea ****

Nejlepší v Poděbradech
Hotely v Poděbradech

Léčebná centra

Hotel Libenský ****

Hlavní lázeňský hotel

Hotel Zimní lázně ***

Přímo propojen s Hotelem Libenský

Hotel G-REX ***

Po operacích srdce

Rehabilitační centrum Máj

Pro pohybový aparát

Dětská léčebna Dr. Filipa

Léčíme děti

Centrum časné rehabilitace po operacích srdce

Léčebná centra
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.