Do konce srpna nabízíme nově zrekonstruovaný Hotel Bellevue Tlapák se zaváděcí slevou 15 %.

Tradičně v léčebně poskytujeme komplexní lázeňskou péči dětem s onemocněním kardiovaskulárního systému, pohybového systému-zejména pacientům s juvenilní idiopatickou artritidou a po ortopedických operacích. Velké zkušenosti máme s léčbou obezity a hypercholesterolaemie.

Balneoterapie a tělocvičny se nacházejí v areálu léčebny, jehož součástí je také zahrada s hřištěm pro míčové hry. Děti se stravují přímo v léčebně.
Při léčebně je také základní škola, která během pobytu dítěte zajišťuje výuku všech hlavních předmětů.

Více informací zde

Časté dotazy

Co dát dítěti s sebou
Dítě vybavte věcmi, které je zvyklé nosit. Podle počasí oblečení na vycházky. Nezapomeňte na nepromokavou bundu nebo pláštěnku a pevné boty. Dále dítě potřebuje pohodlnou obuv do tělocvičny a oblečení na cvičení, volnou a bezpečnou domácí obuv (vhodnou i pro chůzi na schodech, aby nedošlo k úrazu). Dostatečné množství spodního prádla a ponožek - drobné prádlo v léčebně pereme. Do bazénu plavky (ne šortky), čepici dítě nemusí mít, osušku -ostatní ručníky dítě dostane v léčebně. V léčebně se dítě bude učit - je nutné mít knihy a sešity pro výuku. Doporučujeme, pastelky, blok na kreslení, knížku na čtení, oblíbenou hračku nebo i hru pro zábavu. Mobily nezakazujeme, ale neručíme za ně.

Jak se dostat do lázní?
Praktický lékař pro děti a dorost vyplní Návrh na lázeňskou léčbu - vhodné je přiložit doporučení od specialisty- kardiolog, revmatolog, endokrinolog, ortoped apod. Po sepsání návrhu je nutné jeho schválení revizním lékařem příslušné pojišťovny. Po schválení revizním lékařem platí návrh 6 měsíců. Do té doby musí dítě nastoupit lázeňskou léčbu. Termín je možno v léčebně definitivně zamluvit po obdržení návrhu schváleného pojišťovnou.

Je možné si zamluvit termín nebo se informovat na volný termín?
Pro zamluvení termínu nebo pro informaci o volných termínech volejte č.325 612 666-vyřizuje vrchní sestra Kerberová nebo staniční sestra Kubálková.

Můžeme si rezervovat termín o prázdninách?
Prázdninové termíny máme přednostně pro středoškoláky. Termín si v tomto případě můžete rezervovat, ale musíte mít již alespoň podán Návrh na lázeňskou léčbu.

Jak dlouho po odevzdání žádosti budeme kontaktováni, kdy má dítě nastoupit do lázní?
Jde o různě dlouhou dobu, neboť návrh platí půl roku. Po potvrzení revizním lékařem a po přidělení termínu v léčebně budete písemně pozváni asi 3 týdny před termínem nástupu. Pro přesnější informace o nástupu můžete volat 325 612 666.

Mohu do lázní s dítětem mladším 6 let?
viz odkaz děti do šesti let s rodiči

Může mít doprovod rodiče dítě starší 6 let?
Ano může, ale doprovod si pobyt hradí. V odůvodněných případech může doprovod schválit revizní lékař.

Je možné mít na pokoji s doprovodem ještě další dítě?
Ano, ale je nutné vše vyjednat předem. Léčebna poté stanoví dle věku dítěte příslušnou
finanční částku k zaplacení.

Má dítě s doprovodem samostatný pokoj?
Ano. Dítě a jeho doprovod má vždy samostatný pokoj.

Musí být jako doprovod jen matka nebo otec dítěte?
Ne. Doprovázející osoba může být i jiný příbuzný - babička, dědeček,dospělý sourozenec.

Jak dlouhý je pobyt dítěte v léčebně?
U dětí s obesitou je délka pobytu většinou 5-6 týdnů (děti jsou přijímány v turnusech). U ostatních diagnos je délka pobytu většinou 4-6 týdnů, určuje ji vedoucí lékař s přihlédnutím k věku a míře onemocnění dítěte.

Je nutná speciální výbava dítěte?
Dítě vybavte věcmi, které je zvyklé nosit. Podle počasí oblečení na vycházky. Nezapomeňte na nepromokavou bundu nebo pláštěnku a pevné boty. Dále dítě potřebuje pohodlnou obuv do tělocvičny a oblečení na cvičení, volnou a bezpečnou domácí obuv (vhodnou i pro chůzi na schodech, aby nedošlo k úrazu). Dostatečné množství spodního prádla a ponožek - drobné prádlo v léčebně pereme. Do bazénu plavky (ne šortky), čepici dítě nemusí mít, osušku -ostatní ručníky dítě dostane v léčebně. V léčebně se dítě bude učit - je nutné mít knihy a sešity pro výuku. Doporučujeme, pastelky, blok na kreslení, knížku na čtení, oblíbenou hračku nebo i hru pro zábavu. Mobily nezakazujeme, ale neručíme za ně.

Je možné v léčebně připojení na internet?
Ano, v objektu léčebny je připojení wi-fi zdarma.

Zdravotní pojišťovny

Děti jsou přijímány k léčení na základě návrhu na lázeňskou péči, který vyplní ošetřující lékař a potvrdí příslušná zdravotní pojišťovna.
Pobyt je pojišťovnami hrazen plně. Pacient si platí pouze regulační poplatek.
Lázeňský návrh je platný 6 měsíců. Délka pobytu dětí je 4-6 týdnů.
Léčebna má uzavřené smlouvy se následujícími zdravotními pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - VZP
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VoZP
205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna - HZP
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven - OZP
209 - Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ŠKODA
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - MVČR
217 - Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE
222 - Česká národní zdravotní pojišťovna - ČNZP
213 - Revírní bratrská pokladna - zaměstnanecká zdravotní pojišťovna
227 - Zdravotní pojišťovna AGEL - zdravotní pojišťovna

Obezity a hyperlipoproteinemie

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s obezitou a hyperlipoproteinaemií:

Dieta redukční, dieta nízkocholesterolová nebo dieta redukční a nízkocholesterolová

Léčebná tělesná výchova:

Míčové hry

Terénní chůze v lázeňském městě i blízkém okolí

Plavání i cvičení v bazénu

Biolampa na jizvy, poranění

Balneoterapie:

Edukace:

Kardiovaskulární systém

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s onemocněním oběhového ústrojí:

Léčebná tělesná výchova

Biolampa na jizvy, poranění

Hra na flétnu

Terénní chůze v nenáročném terénu lázeňského města

Plavání a cvičení v bazénu

Balneoterapie:

Pohybový systém

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s onemocněním pohybového ústrojí:

Léčebná tělesná výchova:

Ergoterapie za vedení kvalifikované ergoterapeutky

Terénní chůze v nenáročném terénu lázeňského města

Plavání a cvičení v bazénu

Biolampa na jizvy, poranění

Balneoterapie:

Magnetoterapie

U všech diagnos je po dohodě možná návštěva solné jeskyně.

Kontakty

Léčebna Dr. L. Filipa
nám. T. G. Masaryka 482/II
290 33 Poděbrady
IČ: 45147833
DIČ: CZ45147833

Léčebný úsek telefon: 325 612 666
Provozní úsek telefon/fax: 325 613 965
Děti telefon: automat 2. patro 325 610 137

e-mail: info@detska-lecebna.cz, detska@quick.cz

ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa
nám. T. G. Masaryka 482/II
290 01 Poděbrady

telefon: 325 612 907
e-mail: filip.podebrady@tiscali.cz

Historie a současnost léčebny

Historie

Léčebna Dr.L.Filipa, Lázně Poděbrady, a.s. je lázeňské zařízení pro komplexní lázeňskou léčbu dětí od 3 let do 18 let .

Tradice léčebny sahá do roku 1933, kdy ji založil Doc. MUDr. Ladislav Filip jako kardiologické sanatorium dospělých. Po roce 1948 byla léčebna změněna na lázeňské zařízení pro dětské pacienty. V roce 1993 byla léčebna vrácena do rukou dědiců Doc. L. Filipa. Koncem roku 2007 se stala léčebna součástí Lázně Poděbrady a.s.

Současnost

Léčebna je určena k léčbě nemocí srdečních, revmatických, obezity, hyperlipoproteinemie i pro rehabilitaci po úrazech a ortopedických operacích.

Léčebna stojí na hlavní lázeňské kolonádě v Poděbradech, v blízkosti autobusového i vlakového nádraží.

Léčebna má celkem 80 lůžek v 3 a 4 lůžkových pokojích. 5 pokojů je určených pro matky s malými dětmi. Léčebna má 2 tělocvičny a vlastní balneo provoz s uhličitými, perličkovými a vířivými koupelemi, podvodními masážemi a rehabilitačním bazénem. Pacienti mají možnost využívat k léčbě prostory areálu Lázní Poděbrady,a.s., například bazén a solnou jeskyni.

Stravování dětí i doprovodu je v léčebně zajištěno z vlastní kuchyně. Nutriční terapeutka přihlíží při sestavování jídelníčku i k problémům s alergiemi jednotlivých dětí.

Při léčebně je zřízena i základní škola, která děti vyučuje 3 až 4 hodiny denně. Protože je ve třídách malý počet dětí, mohou se učitelé dětem individuálně věnovat a stačí probrat veškerou potřebnou látku. Program v odpoledních hodinách zajišťují vychovatelky spolu se zdravotnickým personálem.

Ve volném čase děti navštěvují divadlo, kino, museum, chodí na vycházky do krásné přírody v okolí řeky Labe a Poděbrad. Během pobytu děti absolvují přednášku se zeměpisnými a historickými tématy.

Děti mohou v léčebně používat počítač pro e-mailovou poštu deti@detska-lecebna.cz a telefonní automaty.

Zahrada léčebny má volejbalové hřiště, houpačky, stoly pro stolní tenis i pískoviště.

Lázeňská léčba je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami. Pacienti hradí pouze regulační poplatek.

Pobyty v Léčebna Dr. Filipa

Jak vám mohu pomoci?