Dětská léčebna Dr. Filipa — Lázně Poděbrady, a. s.

❤️ Vyzkoušejte náš nový pobyt Seniorský minirelax a užijte si relaxaci již od 2 390 Kč❤️

Tradičně v léčebně poskytujeme komplexní lázeňskou péči dětem s onemocněním kardiovaskulárního systému, pohybového systému - zejména pacientům s juvenilní idiopatickou artritidou a po ortopedických operacích. Velké zkušenosti máme s léčbou obezity a hypercholesterolaemie.

Balneoterapie a tělocvičny se nacházejí v areálu léčebny, jehož součástí je také zahrada s hřištěm pro míčové hry. Děti se stravují přímo v léčebně.
Při léčebně je také základní škola, která během pobytu dítěte zajišťuje výuku všech hlavních předmětů. Školní řád naleznete zde.

Výhody

Indikační seznam

Indikační seznam naleznete zde.

Obezity a hyperlipoproteinemie

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s obezitou a hyperlipoproteinaemií:

Dieta redukční, dieta nízkocholesterolová nebo dieta redukční a nízkocholesterolová

Léčebná tělesná výchova:

Míčové hry

Terénní chůze v lázeňském městě i blízkém okolí

Plavání i cvičení v bazénu

Biolampa na jizvy, poranění

Balneoterapie:

Edukace:

Do Léčebny Dr. L. Filipa je také možné přijet na samoplátecké pobyty:

Nabízíme Léčebný pobyt pro děti trpící obezitou nebo Ozdravný pobyt pro děti trpící obezitou.

Kardiovaskulární systém

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s onemocněním oběhového ústrojí:

Léčebná tělesná výchova

Biolampa na jizvy, poranění

Hra na flétnu

Terénní chůze v nenáročném terénu lázeňského města

Plavání a cvičení v bazénu

Balneoterapie:

Pohybový systém

Komplexní lázeňský léčebný program pro pacienty s onemocněním pohybového ústrojí:

Léčebná tělesná výchova:

Ergoterapie za vedení kvalifikované ergoterapeutky

Terénní chůze v nenáročném terénu lázeňského města

Plavání a cvičení v bazénu

Biolampa na jizvy, poranění

Balneoterapie:

Magnetoterapie

U všech diagnos je po dohodě možná návštěva solné jeskyně.

Zdravotní pojišťovny

Děti jsou přijímány k léčení na základě návrhu na lázeňskou péči, který vyplní ošetřující lékař a potvrdí příslušná zdravotní pojišťovna.
Pobyt je pojišťovnami hrazen plně. Pacient si platí pouze regulační poplatek.
Lázeňský návrh je platný 6 měsíců. Délka pobytu dětí je 4-6 týdnů.
Léčebna má uzavřené smlouvy se následujícími zdravotními pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - VZP
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VoZP
205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna - HZP
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven - OZP
209 - Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ŠKODA
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - MVČR
217 - Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE
222 - Česká národní zdravotní pojišťovna - ČNZP
213 - Revírní bratrská pokladna - zaměstnanecká zdravotní pojišťovna
227 - Zdravotní pojišťovna AGEL - zdravotní pojišťovna

Časté dotazy

Co dát dítěti s sebou
Dítě vybavte věcmi, které je zvyklé nosit. Podle počasí oblečení na vycházky. Nezapomeňte na nepromokavou bundu nebo pláštěnku a pevné boty. Dále dítě potřebuje pohodlnou obuv do tělocvičny a oblečení na cvičení, volnou a bezpečnou domácí obuv (vhodnou i pro chůzi na schodech, aby nedošlo k úrazu). Dostatečné množství spodního prádla a ponožek - drobné prádlo v léčebně pereme. Do bazénu plavky (ne šortky), čepici dítě nemusí mít, osušku -ostatní ručníky dítě dostane v léčebně. V léčebně se dítě bude učit - je nutné mít knihy a sešity pro výuku. Doporučujeme, pastelky, blok na kreslení, knížku na čtení, oblíbenou hračku nebo i hru pro zábavu. Mobily nezakazujeme, ale neručíme za ně.

Jak se dostat do lázní?
Praktický lékař pro děti a dorost vyplní Návrh na lázeňskou léčbu - vhodné je přiložit doporučení od specialisty- kardiolog, revmatolog, endokrinolog, ortoped apod. Po sepsání návrhu je nutné jeho schválení revizním lékařem příslušné pojišťovny. Po schválení revizním lékařem platí návrh 6 měsíců. Do té doby musí dítě nastoupit lázeňskou léčbu. Termín je možno v léčebně definitivně zamluvit po obdržení návrhu schváleného pojišťovnou.

Je možné si zamluvit termín nebo se informovat na volný termín?
Pro zamluvení termínu nebo pro informaci o volných termínech volejte č.325 612 666-vyřizuje vrchní sestra Kerberová nebo staniční sestra Kubálková.

Můžeme si rezervovat termín o prázdninách?
Prázdninové termíny máme přednostně pro středoškoláky. Termín si v tomto případě můžete rezervovat, ale musíte mít již alespoň podán Návrh na lázeňskou léčbu.

Jak dlouho po odevzdání žádosti budeme kontaktováni, kdy má dítě nastoupit do lázní?
Jde o různě dlouhou dobu, neboť návrh platí půl roku. Po potvrzení revizním lékařem a po přidělení termínu v léčebně budete písemně pozváni asi 3 týdny před termínem nástupu. Pro přesnější informace o nástupu můžete volat 325 612 666.

Mohu do lázní s dítětem mladším 6 let?
Při pobytu dítěte do 6ti let zdravotní pojišťovna plně hradí doprovod jednoho z rodičů. V odůvodněných případech je možno požádat i o schválení doprovodu pro dítě starší 6 let.
Pro pobyt dětí s doprovodem máme vyhrazeno 10 pokojů v oddělené části léčebny. Každé dítě a jeho doprovod má samostatný pokoj. K dítěti s doprovodem může být na pokoji ještě ubytován další sourozenec. Léčebna stanoví příslušnou finanční částku dle věku dítěte. Po dohodě je možné také ubytování se stravou druhého rodiče. Viz.ceník
Součástí výbavy každého pokoje je televizor a umyvadlo. K dispozici je také varná konvice, mikrovlnná trouba, pračka, lednice.
Malé děti mohou využívat zahradu s pískovištěm a houpačkami v areálu léčebny.

Může mít doprovod rodiče dítě starší 6 let?
Ano může, ale doprovod si pobyt hradí. V odůvodněných případech může doprovod schválit revizní lékař.

Je možné mít na pokoji s doprovodem ještě další dítě?
Ano, ale je nutné vše vyjednat předem. Léčebna poté stanoví dle věku dítěte příslušnou
finanční částku k zaplacení.

Má dítě s doprovodem samostatný pokoj?
Ano. Dítě a jeho doprovod má vždy samostatný pokoj.

Musí být jako doprovod jen matka nebo otec dítěte?
Ne. Doprovázející osoba může být i jiný příbuzný - babička, dědeček,dospělý sourozenec.

Jak dlouhý je pobyt dítěte v léčebně?
U dětí s obesitou je délka pobytu většinou 5-6 týdnů (děti jsou přijímány v turnusech). U ostatních diagnos je délka pobytu většinou 4-6 týdnů, určuje ji vedoucí lékař s přihlédnutím k věku a míře onemocnění dítěte.

Je nutná speciální výbava dítěte?
Dítě vybavte věcmi, které je zvyklé nosit. Podle počasí oblečení na vycházky. Nezapomeňte na nepromokavou bundu nebo pláštěnku a pevné boty. Dále dítě potřebuje pohodlnou obuv do tělocvičny a oblečení na cvičení, volnou a bezpečnou domácí obuv (vhodnou i pro chůzi na schodech, aby nedošlo k úrazu). Dostatečné množství spodního prádla a ponožek - drobné prádlo v léčebně pereme. Do bazénu plavky (ne šortky), čepici dítě nemusí mít, osušku -ostatní ručníky dítě dostane v léčebně. V léčebně se dítě bude učit - je nutné mít knihy a sešity pro výuku. Doporučujeme, pastelky, blok na kreslení, knížku na čtení, oblíbenou hračku nebo i hru pro zábavu. Mobily nezakazujeme, ale neručíme za ně.

Je možné v léčebně připojení na internet?
Ano, v objektu léčebny je připojení wi-fi zdarma.

Formuláře + informace pro rodiče pozvaných dětí

Zvací dopis
Prohlášení

ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa

Projekt: “Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem”
ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa, nám. T. G. M. 482, 290 01 Poděbrady byla zapojena do projektu Středočeského kraje “Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem”, který byl financován grantem z Islandu, z Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využití znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem ( 54 středních škol a 36 základních škol) z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku ( interaktivní tabuli včetně ozvučení , počítač včetně softwaru , data - video projektor , digitální vizualizér , videorekordér ) a uzamykatelnou skříňkouna techniku do jedné nepočítačové učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil402 522 EUR , z toho 85 % ( tj. 342 144 EUR ) bulo pokryto grantem z Islandu , Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15% ( tj.60 378 EUR ) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.
Školní vzdělávací program
Školní řád
Přílohy ke škole - formuláře:
Dotazník pro rodiče
Dotazník pro třídního učitele

Historie a současnost léčebny

Historie

Architekt: Alois Houba (1904–1982)
Stavitel: Jaroslav Peřina
Realizace: kolem roku 1933
Styl: Funkcionalismus

Tradice léčebny sahá do roku 1933, kdy ji založil Doc. MUDr. Ladislav Filip jako kardiologické sanatorium dospělých. Po roce 1948 byla léčebna změněna na lázeňské zařízení pro dětské pacienty. V roce 1993 byla léčebna vrácena do rukou dědiců Doc. L. Filipa. Koncem roku 2007 se léčebna stala součástí Lázní Poděbrady a. s.


Léčebna dr. Filipa. Pohlednice z roku 1956. Reprodukce z Kouzlo starých pohlednic.

Současnost

Léčebna je určena k léčbě nemocí srdečních, revmatických, obezity, hyperlipoproteinemie i pro rehabilitaci po úrazech a ortopedických operacích.

Léčebna stojí na hlavní lázeňské kolonádě v Poděbradech, v blízkosti autobusového i vlakového nádraží.

Léčebna má celkem 80 lůžek v 3 a 4 lůžkových pokojích. 5 pokojů je určených pro matky s malými dětmi. Léčebna má 2 tělocvičny a vlastní balneo provoz s uhličitými, perličkovými a vířivými koupelemi, podvodními masážemi a rehabilitačním bazénem. Pacienti mají možnost využívat k léčbě prostory areálu Lázní Poděbrady,a.s., například bazén a solnou jeskyni.

Stravování dětí i doprovodu je v léčebně zajištěno z vlastní kuchyně. Nutriční terapeutka přihlíží při sestavování jídelníčku i k problémům s alergiemi jednotlivých dětí.

Při léčebně je zřízena i základní škola, která děti vyučuje 3 až 4 hodiny denně. Protože je ve třídách malý počet dětí, mohou se učitelé dětem individuálně věnovat a stačí probrat veškerou potřebnou látku. Program v odpoledních hodinách zajišťují vychovatelky spolu se zdravotnickým personálem.

Ve volném čase děti navštěvují divadlo, kino, museum, chodí na vycházky do krásné přírody v okolí řeky Labe a Poděbrad. Během pobytu děti absolvují přednášku se zeměpisnými a historickými tématy.

Děti mohou v léčebně používat počítač pro e-mailovou poštu deti@detska-lecebna.cz a telefonní automaty.

Zahrada léčebny má volejbalové hřiště, houpačky, stoly pro stolní tenis i pískoviště.

Lázeňská léčba je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami. Pacienti hradí pouze regulační poplatek.

Kontakty

Léčebna Dr. L. Filipa
nám. T. G. Masaryka 482/II
290 33 Poděbrady
IČ: 45147833
DIČ: CZ45147833

Léčebný úsek telefon: 325 612 666
Provozní úsek telefon/fax: 325 613 965
Děti telefon: automat 2. patro 325 610 137

e-mail: info@detska-lecebna.cz, detska@quick.cz

ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa
nám. T. G. Masaryka 482/II
290 01 Poděbrady

telefon: 325 612 907
e-mail: filip.podebrady@tiscali.cz

Kde nás najdete

Poděbrady jsou lázeňské město s bohatou historií, vzdálené od Prahy pouhých 50 km po dálnici D11. Nachází se v krásném rovinatém Polabí jehož četné parky, vodní plochy a lesnaté břehy Labe umožňují pacientům příjemné procházky a pestré sportovní vyžití. Budova léčebny je umístěna přímo v hlavním lázeňském parku 300m od železničního a autobusového nádraží směrem do centra města.

Pobyty v Dětská léčebna Dr. Filipa

6 nocí od
7 990 Kč

Léčebný pobyt pro děti trpící obezitou

vstupní a výstupní vyšetření (1x), měření BMI (2x), rozcvička (5x), cvičení na rotopedech (5x), skupinové LTV (5x), řízená terénní chůze (7x), cvičení ve fitness (1x), Bazén (2x), Uhličitá koupel (4x), Perličková koupel (1x), zumba (1x), sportovní hry (7x), vizita (2x), edukační pohovor s nutričním terapeutem (1x)

Trpí Vaše dítě obezitou? Využijte letních prázdnin a udělejte něco pro jejich zdraví ❤️ Léčebna Dr. Filipa, která se specializuje na tuto problematiku, vytvořila speciální samoplátecký týdenní pobyt, který by měl namoci zlepšit zdravotní stav Vašeho dítěte.
6 nocí od
5 490 Kč

Ozdravný pobyt pro děti trpící obezitou

vstupní vyšetření (1x), měření BMI (2x), Uhličitá koupel (4x), Perličková koupel (1x), Bazén (1x), řízená terénní chůze (5x), skupinové LTV (5x), cvičení ve fitness (1x), edukační pohovor s nutričním terapeutem (1x)

Trpí Vaše dítě obezitou? Využijte letních prázdnin a udělejte něco pro jejich zdraví ❤️ Objednejte jim samoplátecký pobyt v krásném lázeňském městě. Léčebna Dr. Filipa, která se specializuje na tuto problematiku, vytvořila speciální samoplátecký týdenní pobyt, který by měl namoci zlepšit zdravotní stav Vašeho dítěte.