Speciální program časné rehabilitace je určen pacientům po kardiochirurgických operacích. Centrum časné rehabilitace, která bezprostředně navazuje na kardiochirurgický výkon, sídlí v budově Hotelu G-REX.

Tento program se v našich lázních rozvíjí již od roku 2002 a od doby svého založení jím prošlo více než 25 000 pacientů, proto máme v tomto ohledu mnoho zkušeností.

Čeká vás kardiochirurgický výkon?
Zapojte se do programu Časné rehabilitace a buďte fit po:

Poskytujeme komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která vede k výraznému urychlení zotavovacího procesu.

Klíčovým momentem tohoto typu kardiorehabilitační léčby je její časnost, tj. bezprostřední návaznost na kardiochirurgický výkon. Jedná se o přínosnější léčbu pro vaše zdraví, nežli je pobyt s odstupem několika měsíců. Období časně po kardiochirurgickém výkonu je nepochybně náročné, ale zároveň má pro pacienta rozhodující vliv.

Lázně Poděbrady, a.s. na tomto programu úzce spolupracují s významnými českými kardiochirurgickými klinikami:

V případě zájmu o léčebný program Časné rehabilitace po operaci, kontaktujte svého operatéra, který léčbu v Poděbradech zajistí.

Během rehabilitačního pobytu vám ukážeme, že jste po operaci schopni dokázat více, než jste si mysleli.

Přínosy časné rehabilitace v Poděbradech

Na základě našich rozsáhlých zkušeností, podpořených statistickými daty v následujících oblastech:

Průběh pobytu časné rehabilitace v Poděbradech

Níže je uveden typický průběh pobytu, který je plně v souladu s doporučením vydaným Českou kardiologickou společností.

Do lázní si s sebou vezměte

Jsme přesvědčeni, že komplexní časná lázeňská léčba, zahrnující poskytnutí správných informací, správně vedený dietní a pohybový režim, nastavení racionální léčby léky a neodkladné řešení případných komplikací, je optimálním přístupem v této fázi pacientova onemocnění.
Základní délka pobytu je 28 dní s možností prodloužení při pomalém postupu rehabilitace.
První dny (1-3 dny) je pacient sledován na Centru časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP).
Pacienti po časné rehabilitaci odcházejí subjektivně i objektivně zlepšeni (fyzická výkonnost stoupá u většiny nemocných alespoň o 30 % dle výsledku z kontrolního zátěžového testu provedeného před propuštěním). Vzhledem k tomu, že při propuštění jsou pacienti plně soběstační, zbaví se i úzkostlivosti. Nemocní v produktivním věku uvažují o rychlém návratu do práce, neboť vědí, jak mají cvičit, nemají strach z další pohybové aktivity a mají vytvořený návyk díky pravidelným pohybovým aktivitám.

UBYTOVÁNÍ 2023

Zprvu budete přijmuti na Centrum časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP), kde setrváte po dobu nezbytně nutnou - obvykle 1-3 dny. Následně budete ubytován v Hotelu G-Rex***, výjimečně (v případě vyčerpané kapacity) v Hotelu Libenský****.
V hotelech jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím (WC, vana, sprcha), televizí, ledničkou a telefonem. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotelové ubytování, je od klientů vybírán doplatek.

Doplatky Typ pokoje Mimosezóna (2. 1.-31. 3.; 1. 11.-17. 12. 2023 Hlavní sezóna (1. 4.-31. 10.; 18. 12.-1. 1. 2024)
G-REX*** jednolůžkový 600 Kč 750 Kč
G-REX*** dvoulůžkový 300 Kč 350 Kč
Libenský**** jednolůžkový 600 Kč 750 Kč
Libenský**** dvoulůžkový 300 Kč 350 Kč

Jednolůžkové a bezdoplatkové pokoje jsou k dispozici v omezeném množství.
Eventuální pobyt vašeho partnera je možné domluvit (omezené kapacity).

S přáním příjemného pobytu za celý tým

prim. MUDr. Alexander Kosztyo
Lékařský ředitel a primář Rehabilitačního centra Máj
Telefon: +420 325 612 740; mobil: 725 520 030
Email: alexander.kosztyo@lazne-podebrady.cz

Kontakt:

prim. MUDr. Vít Mařatka
Primář Centrum časné rehabilitace G-Rex
Telefon: +420 325 606 503
Email: maratka@lazne-podebrady.cz

Iva Hynková
Vrchní sestra Centrum časné rehabilitace G-Rex
Telefon: tel. 325 606 504; 325 614 740
Email: ccr@lazne-podebrady.cz

Kontakt

Centrum časné rehabilitace po operacích srdce
Divadelní 66/I
290 01 Poděbrady
Česká republika
We are sorry, some error occured. (errorid 2FD0V4tjdP)