Program časné rehabilitace se postupně rozvíjí již od roku 2002. V roce 2004 vzniklo Centrum časné rehabilitace po operacích srdce v Hotelu G-REX. Do současné doby bylo do programu zařaženo více než 20 000 pacientů, proto máme v tomto ohledu mnoho zkušeností.

Poskytujeme komplexní, pojišťovnou plně hrazené, lázeňské rehabilitační pobyty, které vedou
k výraznému urychlení zotavovacího procesu po operaci.

K časné kardiologické rehabilitaci jsou indikováni pacienti po kardiochirurgických výkonech:

Klíčovým momentem tohoto typu kardiorehabilitační léčby je právě její časnost, tj. bezprostřední návaznost na kardiochirurgický výkon. Jedná se o přínosnější léčbu pro Vaše zdraví, nežli je pobyt s odstupem několika měsíců.

Období časně po kardiochirurgickém výkonu je nepochybně náročné, ale zároveň má rozhodující
vliv na dlouhodobý stav nemocného. Jsme přesvědčeni, že komplexní časná lázeňská léčba, zahrnující poskytnutí správných informací, správně vedený dietní a pohybový režim, nastavení
racionální léčby léky a neodkladné řešení případných komplikací, je optimálním přístupem v této
fázi pacientova onemocnění.
Základní délka pobytu je 28 dní s možností prodloužení při pomalém postupu rehabilitace.
První dny (1 – 3 dny) je pacient sledován na Centru časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP).
Z tohoto důvodu je možné domluvit eventuální pobyt Vašeho partnera v Lázních Poděbrady, a.s.
až při pobytu zde.
Pacienti po časné rehabilitaci odcházejí subjektivně i objektivně zlepšeni (fyzická výkonnost
stoupá u většiny nemocných alespoň o 30 % dle výsledku z kontrolního zátěžového testu
provedeného před propuštěním). Vzhledem k tomu, že při propuštění jsou pacienti plně
soběstační, zbaví se i úzkostlivosti. Nemocní v produktivním veku uvažují o rychlém návratu
do práce, neboť vědí, jak mají cvičit, nemají strach z další pohybové aktivity a mají vytvořený
návyk díky pravidelným pohybovým aktivitám.
Během rehabilitačního pobytu Vám ukážeme, že jste po operaci schopni dokázat více, než
jste si mysleli!

Lázně Poděbrady velmi úzce spolupracují s významnými českými kardiochirurgickými
klinikami na programu Časných rehabilitací po operacích srdce.

Průběh pobytu časné rehabilitace v Poděbradech

Níže je uveden typický průběh pobytu, který je plně v souladu s doporučením vydaným
Českou kardiologickou společností.

Do lázní si s sebou vezměte

Přínosy časné rehabilitace v Poděbradech

Na základě našich rozsáhlých zkušeností, podpořených statistickými daty v následujících
oblastech:

UBYTOVÁNÍ 2021

Zprvu budete přijmuti na Centrum časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP), kde setrváte po dobu nezbytně nutnou (obvykle 1 – 3 dny). Následně budete ubytován v Hotelu G-Rex***, výjimečně (v případě vyčerpané kapacity Hotelu G-Rex) v Hotelu Libenský****.
V hotelech jsou k dispozici dvoulužkové pokoje s příslušenstvím (WC, vana, sprcha), televizí,
ledničkou a telefonem. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotelové ubytování, je od klientů vybírán doplatek.

Doplatky Typ pokoje Mimosezóna (2.1. - 31.3.; 1.11. - 19.12.2021 Hlavní sezóna (1.4. - 31.10.; 20.12. - 1.1.2022)
G-REX*** jednolůžkový 390 Kč 490 Kč
G-REX*** dvoulůžkový 190 Kč 190 Kč
Libenský**** jednolůžkový 440 Kč 540 Kč
Libenský**** dvoulůžkový 240 Kč 240 Kč

Jednolůžkové a bezdoplatkové pokoje jsou k dispozici v omezeném množství.

S přáním příjemného pobytu za celý tým
MUDr. Alexander Kosztyo - lékařský ředitel
Lázně Poděbrady, a.s

Kontaktní údaje

MUDr. Vít Mařatka - Primář Centrum časné rehabilitace G-REX
Iva Hynková – vrchní sestra
Tel.: 325 606 504, 325 614 740
e-mail: vit.maratka@lazne-podebrady.cz

Kontakt

Centrum časné rehabilitace po operacích srdce
Divadelní 66/I
290 01 Poděbrady
Česká republika

Telefon: +420 325 606 504

Další léčebná centra

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.