Centrum časné rehabilitace — Lázně Poděbrady, a. s.

Program časné rehabilitace se postupně rozvíjí již od roku 2002. V roce 2004 vzniklo Centrum časné rehabilitace po operacích srdce v Hotelu G-REX. Do současné doby bylo do programu zařaženo více než 20 000 pacientů, proto máme v tomto ohledu mnoho zkušeností.

Poskytujeme komplexní, pojišťovnou plně hrazené, lázeňské rehabilitační pobyty, které vedou
k výraznému urychlení zotavovacího procesu po operaci.

K časné kardiologické rehabilitaci jsou indikováni pacienti po kardiochirurgických výkonech:

Klíčovým momentem tohoto typu kardiorehabilitační léčby je právě její časnost, tj. bezprostřední návaznost na kardiochirurgický výkon. Jedná se o přínosnější léčbu pro Vaše zdraví, nežli je pobyt s odstupem několika měsíců.

Období časně po kardiochirurgickém výkonu je nepochybně náročné, ale zároveň má rozhodující
vliv na dlouhodobý stav nemocného. Jsme přesvědčeni, že komplexní časná lázeňská léčba, zahrnující poskytnutí správných informací, správně vedený dietní a pohybový režim, nastavení
racionální léčby léky a neodkladné řešení případných komplikací, je optimálním přístupem v této
fázi pacientova onemocnění.
Základní délka pobytu je 28 dní s možností prodloužení při pomalém postupu rehabilitace.
První dny (1 – 3 dny) je pacient sledován na Centru časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP).
Z tohoto důvodu je možné domluvit eventuální pobyt Vašeho partnera v Lázních Poděbrady, a.s.
až při pobytu zde.
Pacienti po časné rehabilitaci odcházejí subjektivně i objektivně zlepšeni (fyzická výkonnost
stoupá u většiny nemocných alespoň o 30 % dle výsledku z kontrolního zátěžového testu
provedeného před propuštěním). Vzhledem k tomu, že při propuštění jsou pacienti plně
soběstační, zbaví se i úzkostlivosti. Nemocní v produktivním veku uvažují o rychlém návratu
do práce, neboť vědí, jak mají cvičit, nemají strach z další pohybové aktivity a mají vytvořený
návyk díky pravidelným pohybovým aktivitám.
Během rehabilitačního pobytu Vám ukážeme, že jste po operaci schopni dokázat více, než
jste si mysleli!

Lázně Poděbrady velmi úzce spolupracují s významnými českými kardiochirurgickými
klinikami na programu Časných rehabilitací po operacích srdce.

Průběh pobytu časné rehabilitace v Poděbradech

Níže je uveden typický průběh pobytu, který je plně v souladu s doporučením vydaným
Českou kardiologickou společností.

Do lázní si s sebou vezměte

Přínosy časné rehabilitace v Poděbradech

Na základě našich rozsáhlých zkušeností, podpořených statistickými daty v následujících
oblastech:

Ubytování

Zprvu budete přijmuti na Centrum časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP), kde setrváte jen
dobu nezbytně nutnou (většinou 1 – 3 dny).
Následně budete ubytováni v Hotelu G-Rex*** nebo v Hotelu Libenský****.
V hotelech jsou k dispozici dvoulužkové pokoje s příslušenstvím (WC, vana, sprcha), televizí,
ledničkou a telefonem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o hotelové ubytování, je od klientu vybírán
poplatek v hodnotě 180 Kč/den v Hotelu G-Rex a 230 Kč/den v Hotelu Libenský****.
V omezeném množství jsou k dispozici jednolužkové pokoje, zde je doplatek 200 Kč/den
v mimosezóně (celkem tedy 380 Kč/den v Hotelu G-Rex a 430 Kč/den v Hotelu Libenský). V hlavní sezóně je tento doplatek 300 Kč/den (celkem tedy 480 Kč/den v Hotelu G-Rex a 530 Kč/den v Hotelu Libenský). Platnost informací pro rok 2019.

S přáním příjemného pobytu za celý tým
Prim. MUDr. Vít Mařatka
lékařský ředitel
Lázně Poděbrady, a.s

Kontaktní údaje

Primář MUDr. Vít Mařatka – lékařský ředitel
Iva Hynková – vrchní sestra
Tel.: 325 606 504, 325 614 740
e-mail: lr@lazne-podebrady.cz

Lázně Poděbrady, a.s.
Centrum časné rehabilitace
Jiřího náměstí 39
290 33 Poděbrady

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.