Julie W. Mezerová – Pivoňky

Julie Winterová Mezerová (1893 – 1980)
Pivoňky
1950
olej na plátně
89 x 116 cm
Lázně Poděbrady

Julie Winterová-Mezerová se narodila 28. února 1893 v Úpici. V letech 1907-1910 absolvovala dívčí lyceum v Hradci Králové. Poté studovala všeobecné malířství na ženském oddělení Umělecko-průmyslové školy v Praze u profesorů Vincence Beneše, Emilie Krostové a Josefa Schusstera. Po dokončení školy vyučovala kreslení na lyceu v Holešovicích, později na dívčím gymnasiu Minervě a na Vyšší dívčí škole v Praze.

Roku 1921 odešla natrvalo ze školské služby a věnovala se výhradně umělecké tvorbě. Spoluzaložila Kruh výtvarných umělkyň s nímž vystavovala doma, i v zahraničí. Hlavním cílem spolku (KVU) bylo umožnit ženám, aby prezentovaly svá výtvarná díla na veřejnosti (u nás i v zahraničí), chápaly sebe samy jako rovnoprávné, aktivní tvůrčí bytosti a překonávali tak předsudky patriarchální společnosti.

V roce 1923 podnikla svoji první cestu do Paříže, která ji natolik okouzlila, že se do ní opakovaně vracela. Od roku 1927 pravidelně vystavovala na pařížských salónech, kde se její tvorbě dostávalo větších ohlasů a uznání, nežli doma. Stala se členkou Salonu des Tuileres, Femmes Artistes a dalších uměleckých skupin, s nimiž vystavovala.

Přestože žila v Praze a často také pobývala v zahraničí, skutečným domovem pro ní navždy zůstalo rodné Úpicko a Jestřebí hory, které pravidelně zachycovala ve svých obrazech.

Ve své tvorbě se zaměřovala na výjevy z cest a nevyhýbala se ani figurální tvorbě. Vynikla však především jako malířka květin. Malovala je od jara do zimy, v zahradě, na mezích a loukách, prosté a neokázalé, bojující o místo na slunci, a pokorně podřizovala své umění zákonům nekonečného koloběhu života v přírodě. Uměla mistrně vystihnout jejich osobitý charakter, do změti trav, stonků a listů vnášela kázeň a řád jednoduchou a působivou kompozicí barev a tvarů.

Seznam použitých pramenů a literatury
ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ – http://www.isabart.org/person/7645, vyhledáno 22. 9. 2022
GALERIE LUDVÍKA KUBY PODĚBRADY –https://www.galerieludvikakuby.cz/vystavy/mezerova, VYHLEDÁNO 22. 9. 2022
MUZEUM ÚPICE – Archiv Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici, vyhledáno říjen 2020

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.