Centrální lázně
Stavebník: Československé lázně a zřídla
Architekt: Státní ústav pro projektování zdravotnické výstavby – Zdravoprojekt, Praha
Stavitel: Průmstav, n. p., Praha
Projekt: 1980

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.