V lázních Poděbrady se léčí i děti Aktualita vydána v út 1. 5. 2018 10:52

Poblíž lázeňské kolonády v Poděbradech se nachází Dětská léčebna Dr. L. Filipa, jejímž hlavním zaměřením je léčba dětských pacientů ve věku od 3 do 18 let. Tradice léčebny sahá do roku 1933, kdy ji založil Doc. MUDr. Ladislav Filip jako kardiologické sanatorium dospělých, o několik let později, konkrétně v roce 1948, byla léčebna změněna na lázeňské zařízení pro děti. V roce 1993 byla vrácena do rukou dědiců Doc. L. Filipa a od konce roku 2007 je součástí akciové společnosti Lázně Poděbrady, s celkovou kapacitou max. 70 dětí.

Léčebna se specializuje na léčbu dětí s nemocemi kardiovaskulárními, pohybového ústrojí a obezitou, přičemž každá diagnóza má svůj specifický léčebný režim. V léčebně je také základní škola, ve které jsou vyučovány všechny základní předměty, děti jsou zde rozděleny do tříd a je tak zajištěna individuální výuka s respektováním školních osnov.

Děti s kardiovaskulárními nemocemi (vady srdce, zánětlivé onemocnění srdce, stavy před a po operacích srdce, hypertenze apod.) mají specifický léčebný režim, který zahrnuje balneoterapii (uhličité koupele v “Poděbradce“, koupele vířivé a perličkové), rehabilitační cvičení pro správné držení těla, bazénovou gymnastiku včetně aqua aerobicu a dále dechová cvičení, hra na flétnu, míčkování a masáže jizev (v případě pooperační léčby). Děti s nemocemi srdce mají v léčebně normální racionální dětskou stravu a léčí se v léčebně zejména pro celkové zlepšení kondice.

Léčba pohybového ústrojí (chronické postižení kloubů – juvenilní idiopatická artritida (JIA), stavy po ortopedických operacích nebo po úrazech při poruše motorických funkcí - do 3 let od události), probíhá formou denního cvičení, a to jak skupinového, tak individuálního. Juvenilní idiopatická artritida je závažné onemocnění, má nepříznivý dopad na pohyblivost kloubní a může vést až k invaliditě. Při individuálním cvičení se pacientovi intenzivně věnuje po celou dobu pobytu vždy jeden fyzioterapeut. U kloubních onemocnění je cílem léčby zejména zlepšit hybnost postižených kloubů, ale také udržet dítě v dobrém psychickém stavu, neboť onemocnění bývá bolestivé. Na psychický stav dítěte příznivě působí také fakt, že na léčení není samo, vidí tak pokroky nejen své, ale i u ostatních dětských pacientů. Úspěch léčby závisí velice na jejím včasném zahájení, nejlépe do 3 měsíců od počátku příznaků.

Významnou část dětských pacientů (cca 50 %), však tvoří děti léčící se s obezitou. „V dnešní době je alarmující, kolik dětí je obézních, což je způsobeno převážně nedostatkem pohybu a špatnými stravovacími zvyklostmi“ uvádí primářka Léčebny Dr. L. Filipa MUDr. Libuše Němcová. Léčení spočívá zejména v úpravě životosprávy s cílem snížit hmotnost, zlepšit vztah pohybu a zvýšit sebevědomí. Děti mají v léčebně vyváženou redukční stravu navrženou nutričním terapeutem (7 000 kJ/den u dětí nad 10 let a 5 000 kJ/den u dětí do 10 let) a podávanou 6 krát denně. Kromě dietoterapie je nastolen také pravidelný pohyb (ranní rozcvička, tělocvik, bazén, míčové hry, skupinové procházky, severská chůze, aqua aerobic nebo také zumba) a průběžně probíhají edukační pohovory. U dětí je průběžně sledována hmotnost. „Našim přáním je snížit hmotnost minimálně o 6 %,“ doplňuje k léčbě primářka MUDr. Libuše Němcová.

Pobyty v poděbradské dětské léčebně jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou a zahrnují stravování, ubytování a léčení. Děti do 6 let absolvují lázně s doprovodem rodinného příslušníka, který má pobyt též hrazený pojišťovnou (stravování a ubytování) a malé dítě tak léčbu lépe snáší. Léčba na pojišťovnu trvá 28 dní s možností prodloužení. Nástup na léčebný pobyt probíhá turnusově a léčba je tak lépe snášena, neboť se mezi dětmi vytváří přátelství a nastolený režim se lépe dodržuje, díky vzájemné motivaci kolektivu. Po návratu z léčby domů je velice důležité, aby děti, ve spolupráci s rodiči, v nastoleném režimu pokračovali, rodiče jsou také při ukončování léčby podrobně instruováni. V případě volných lůžek je možné sjednat ozdravný pobyt pro děti trpící obezitou i jako samoplátce. Dítě si tak může pobyt a zejména specifický režim v léčebně vyzkoušet.

A jak se do Léčebny Dr. L. Filipa může dítě dostat? Zprvu je nutné, aby pediatr na doporučení specialisty vyplnil návrh na lázeňskou léčbu, kterou musí následně schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Ten poté zašle schválený návrh do Léčebny Dr. L. Filipa v Poděbradech. Léčebna potom pozve dítě na lázeňský léčebný pobyt.
Odkaz na stránky Dětské Léčebny zde.

Další aktuality

Aprílové menu v restauraci O MASE

Nové menu v našich restauracích

Výstavou Neboj provedla autorka s kurátorkou

Všechny aktuality
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.