V lázních Poděbrady se již od roku 2002 postupně vyvíjí speciální program časných rehabilitací, který je zaměřen na urychlení zotavovacího procesu po operaci srdce. K časné rehabilitaci jsou indikováni pacienti po kardiochirurgických výkonech: operace chlopně, aortokoronární bypass, operace aorty, operace pro srdeční arytmie a další kardiochirurgické operace. Klíčovým momentem tohoto typu léčby je právě její časnost, tj. bezprostřední návaznost na kardiochirurgický výkon. „Jedná se o přínosnější léčbu, nežli je pobyt s odstupem několika měsíců“, tvrdí primář MUDr. Vít Mařatka.
Lázně Poděbrady, a.s úzce spolupracují s významnými českými kardiochirurgickými klinikami (IKEM, Nemocnice Na Homolce, FN Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, FN Motol a FN Hradec Králové), přičemž pacient je po operaci přímo přeložen do Poděbrad. Operace srdce je velký chirurgický výkon, proto je důležitá efektivní rehabilitace. Léčba pacienta probíhá tak, že je převezen z kardiochirurgické jednotky intenzivní péče (obvykle 5. - 10. den po operaci) do poděbradského centra pro časnou rehabilitaci v Hotelu G-REX, kde má pacient kontinuální péči.

Pacientovi je provedeno úvodní vyšetření, včetně EKG a spirometrie, ultrazvukové vyšetření srdce a provedou se potřebné laboratorní testy. První (1 - 3) dny je pacient sledován v Centru časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP) s kapacitou 18 lůžek, již zde je zahájena šetrná pohybová aktivita (dechová cvičení, cvičení při nízké zátěži) a následně se provádí postupná rehabilitace a pohybové aktivity (skupinová cvičení, trénink na rotopedu, vycházky po okruhu za kontroly tepové frekvence a krevního tlaku). „Výhodou tohoto typu léčby je také fakt, že většinu případných komplikací, které nastanou během pobytu, jsme schopni vyřešit“, uvádí primář MUDr. Vít Mařatka.
Nemocný je následně ubytován na normální jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj v Hotelu G- REX*** nebo v Hotelu Libenský**** s vlastním sociálním příslušenstvím, televizí, ledničkou a telefonem.

Veškerá rehabilitace probíhá pod dohledem speciálně vyškoleného rehabilitačního pracovníka pro časnou pooperační rehabilitaci. Postupně je dle stavu pacienta a tolerance zvyšována zátěž. Součástí léčby je také péče o pooperační jizvy, k urychlení hojení ran a zmenšení bolestivosti napomáhá osvícení tzv. bioptronovou lampou a pravidelné ošetřování jizvy. Inhalační léčba dále napomáhá doléčit dechové obtíže a kašel. Pacientům je dále prováděna elektroléčba a masáže pro úlevu a zmírnění bolestí. Po zhojení jizev probíhá i tradiční lázeňská léčba, balneoterapie (vodní procedury), která napomáhá k zlepšení celkového stavu nemocného, a to i psychického stavu. Nemocní se během léčby zbaví úzkostlivosti a po propuštění jsou plně soběstační. Nemocní v produktivním věku uvažují o rychlém návratu do práce, neboť vědí, jak mají cvičit a nemají strach z dalších pohybových aktivit.

Časná rehabilitace je součástí indikačního seznamu lázeňské léčby a jedná se o komplexní, pojišťovnou plně hrazený, lázeňský pobyt, který trvá 28 dní s možností prodloužení při pomalém postupu rehabilitace.

Hlavním přínosem časné rehabilitace je především:

Tímto unikátním programem úspěšně projde ročně více než 1 600 pacientů a vzhledem k mnoholeté praxi se jedná o špičkové pracoviště, které se neustále vyvíjí.

Více o léčbě na pojišťovnu zde.

Další aktuality

Všechny aktuality
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.