Bohuslav Schnirch

Bohuslav Schnirch (1845-1901)

Pomník Jiřího z Poděbrad

kolem 1891
bronz
Lázně Poděbrady, a. s.
umístění: vitrína za pódiem

Za nejzdařilejší a dnes také nejznámější dílo Bohuslava Schnircha bývá považován pomník Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Monument vystihuje Jiřího z Poděbrad v okamžiku, kdy po bitvě u Vilémova podává na usmířenou ruku Matyáši Korvínovi. Výstava Kůň prezentuje zmenšený model sochy. Originál sochy je ve dvojnásobné životní velikosti a byl pro snížení výrobních nákladů vytepán z měděných plátů.

Prostředky na stavbu pomníku začali shromažďovat poděbradští studující již na počáku 70. let 19. století, ale až roku 1883 byl založen Spolek pro postavení pomníku králi Jiřímu v Poděbradech. Roku 1884 spolek oslovil Bohuslava Schnircha s žádostí o radu, kde a z jakého materiálu pomník postavit. Volba Schnircha není náhodná - sochař má ve městě rodinné vazby. Pocházela odtud jeho matka a také se sem provdala jeho sestra. Schnirchova iniciativa a zájem pak způsobily, že byl roku 1885 povolán k tomu, aby se ujal celého projektu. Postupně se jednalo o několika variantách pomníku, včetně řešení s kašnou. V roce 1890 je rozhodnuto o záměru zhotovit nejdříve damotnou sochu a tu vystavit na Jubilejní výstavě v Praze, což se také v roce 1891 stalo. Myšlenka vzniku pomníku tak získala publicitu a tím i další prostředky. Socha na pražském Výstavišti zůstala na provizorním podstavci i během Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Teprve poté bylo po mnoha odkladech kvůli nedostatku financí přistoupeno k dokončení pomníku v Poděbradech a jeho slavnostnímu odhalení 15. srpna 1896.

Jeden z nejvýznamnějších jezdeckých pomníků v Čechách. Socha provedena ve své době unikátní technologií - smontovaná z měděných dílů upevněných na železné kostře. Dominanta náměstí v Poděbradech, jeden ze symbolů města.

Bohuslav Schnirch (1897-1983)

Jan Amos Komenský na útěku z vlasti

kolem 1900
bronz
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A . Komenského v Praze

Bohuslav Schnirch připravoval v roce 1900 návrh pro druhou soutěž na sousoší Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze jako kompozici významných osobností. Součástí měla být i socha Jana Amose Komenského, jak opouští vlast.

Jan Amos Komenský sedě na koni je zahloubán v meditaci s posmutnělým výrazem v tváři. Jeho tvář vyzařuje zároveň s pokorou i moudrost. V ruce drží knihu, Bibli. Stejně zkroušené je i páže, chlapec se sklopenou hlavou vedoucí koně. Možná je to horský průvodce z místních protestantských rodin.

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.