Anna Šíma Kopková: Nymfy z odpadu
Galerie 18 – G18, 25. 6. – 20. 8. 2022

Aktuální výstava v poděbradské Galerii 18 – G18 představuje neotřelé velkoformátové
akty fotografky Anny Šímy Kopkové. Její inscenované fotografie nepřinášejí
stereotypní a překonané výjevy dokonalé tělesnosti, neoslovují prvoplánovou
líbivostí, ale naopak vyvolávají u diváků nezvyklé znepokojení. Šímy Kopkové nymfy
totiž nevystupují jako dávné bohyně z mořské pěny, ale v 21. století povstávají
z všudypřítomného plastového odpadu.
Už od počátku svých studií a posléze i jako fotografka se Šíma Kopková zamýšlí nad
významem a produkcí plastového materiálu, který navzdory své původní užitečnosti a
objevnosti postupně zamořuje životní prostředí, neboť nejsou doposud dostatečně
vyřešeny způsoby jeho likvidace a recyklace. Podle nejnovějších výzkumů dokonce
každý člověk pozře během jediného týdne množství mikroplastů o velikosti kreditní
karty. Autorka si jako umělkyně proto klade otázku, zda je možné v rámci fotografie
tyto nežádoucí předměty (tj. plastové odpadky), které měly primárně jinou funkci,
dále přetvářet či transformovat a následně využívat?
Vedle toho nepřestává být Šíma Kopková fascinována ženským tělem a propaguje
pozitivní vnímání všech jeho podob. Aktérky jejích aktů nejsou profesionální
modelky, ale „hrdinky všedního dne“, kterým poskytuje bezpečný, intimní prostor,
v němž se mohou oprostit od svých tradičních společenských rolí, uniknout realitě a
být v radostném okamžiku samy sebou. Zároveň se stávají bezprostřední součástí
fotografčiných osvobodivých surreálných příběhů a dekadentních kompozic a her,
které také částečně parodují tradiční nahlížení a zobrazovaní žen jako pouhých
pasivních objektů. Na první pohled jaksi nepatřičné kulisy igelitových „závojů“ a
pryžových pneumatik pak připomínají, že v současné době už není možné se od
odpadního plastu a dalších umělých hmot oprostit, jsou jednoduše všude kolem nás.
Jakkoli uvěznění v plastovém pytli ponejvíce reflektuje zkušenost „přidušených“ žen,
jejichž hlas není ani v dnešní společnosti mnohdy vyslyšen, platí, že nemožnost
nadechnout se možná bude brzy společná nám všem a že by tudíž environmentální
cítění mělo být zcela přirozenou součástí našich životů.
Sama Šíma Kopková nepropadá environmentálnímu žalu a ekologické depresi, chce
za každou cenu bojovat s „plastovými větrnými mlýny“ a jít příkladem, a tak možnosti
opětovného zpracování potenciálního odpadu demonstruje na vlastním díle.
Fotografie cyklu Nymfy z odpadu byly ve spolupráci s libereckými fakultami textilní a
strojní vytištěny experimentálně sublimační metodou tisku na odpadní desky. Díky
této autorské metodě přenosu obrazu je každá fotografie naprostým a
neopakovatelným originálem. Specifická vizuální stránka tak jen podtrhuje
ekologické poselství tohoto nevšedního výstavního projektu.

MgA. Anna Šíma Kopková dokončila v roce 2017 studium magisterského
programu Environmental Design na Technické univerzitě v Liberci (TUL), během
kterého mj. absolvovala třísemestrální stáž magisterského oboru Fotografie a Nová
média na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Na TUL pokračuje pod
vedením sochaře Kurta Gebauera v doktorském studiu oboru Výtvarná umění. Od
roku 2017 profesně působí jako fotografka zaměřená převážně na komerční tvorbu.
Ve volné tvorbě se věnuje především aktu. V rámci doktorského studia rozpracovala
projekt Plasty jako mutující hmoty a mj. vytvořila dvě série aktů, pojmenované
Nymfy z odpadu a Přírodní karkulky. Poprvé je představila i s fotosérií Vinné ženy a
nevinný muž na výstavě PaLidi v Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových
Varech v roce 2021.

Doprovodný program
24. 6. 2022, 19:00 – vernisáž výstavy
23. 7. 2022, 10.00–14.00; 15.00–19.00 – workshop Niterné vášně (nutná registrace
na webu autorky, cena 2500 Kč)
30. 7. 2022, 17.00 – komentovaná prohlídka s autorkou výstavy
6. 8. 2022, 10.30–17.30 – Polaroidový workshop – experimentální přenos obrazu
(nutná registrace na webu autorky, cena 2500 Kč)
20. 8. 2022, 17.00 – komentovaná prohlídka s autorkou výstavy a dernisáž

Galerie 18 – G18, Jiřího náměstí 18, Poděbrady
Otevírací doba: pátek–neděle, 14.00–19.00
Vstupné dobrovolné

Akce se koná s podporou Technické univerzity v Liberci a Města Poděbrady.

https://www.facebook.com/G18Podebrady/
https://annakopkova.cz/

Více informací o výstavě i autorce samotné naleznete na těchto webových stránkách zde.

Organizátor

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. nepořádá tuto akci.

Zdarma
25. – 28. 8.

Soundtrack Poděbrady 2022

Lázeňská kolonáda
Vstupenka od 50 Kč
po 27. 6. 19:00 – 22:00

Taneční zábava s kapelou TOX

Kavárna Hodiny
Vstupenka od 50 Kč
pá 22. 7. 19:00 – 22:00

Taneční zábava s kapelou TOX

Kavárna Hodiny
Vstupenka od 50 Kč
po 25. 7. 19:00 – 22:00

Taneční zábava s kapelou TOX

Kavárna Hodiny
8. 5. – 14. 8.

Břetislav Benda

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
Vstupenka od 300 Kč
st 10. 8. 19:00 – 21:00

Mlčeti zlato - divadelní hra

Atrium Letní lázně
Vstupenka od 300 Kč
pá 1. 7. 19:00 – 21:00

Na Stojáka

Atrium Letní lázně
Vstupenka od 300 Kč
čt 18. 8. 19:00 – 20:30

Koncert Lenky Filipové

Atrium Letní lázně
Vstupenka od 1 100 Kč
pá 8. 7. 19:00 – 20:30

LUCIE BÍLÁ s doprovodem Petra Maláska

Atrium Letní lázně
Další doporučené akce
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.