Živý tok - Sochy Vojtěcha Adamce st., Obrazy Vojtěcha Adamce ml. 18. 5. 2019 – 14. 7. 2019 · Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady · Akce již proběhla

Výstava „Živý tok“ představuje plastiky Vojtěcha Adamce st. (1933-2011) a obrazy jeho syna Vojtěcha Adamce ml. (1956). Jejím východiskem je úzký dialog mezigenerační, mezioborový a důvěrně rodinný.

Životní dílo Vojtěcha Adamce st. ztělesňuje příběh člověka, který zažil a reflektoval střídající se kapitoly českých dějin od 40. let 20. století: válečná traumata a útlaky komunistické totality, ale i intenzivní a nebojácné tvůrčí sebeurčování let šedesátých. Jeho výpověď se především vztahuje k symbolice lidského tělesného bytí; v této poloze lze u Adamce vyciťovat intimitu osobních prožitků i nadčasové svědectví humanity. Nacházíme v Adamcově dramatické plastičnosti kritické vědomí o soudobém světě i jasně projevované uznání tradice západoevropského umění. Experimentální figurální postupy se u něj tak příznačně propojují s vizuální řečí a duchovními obsahy gotiky, renezance a baroka. Výsledkem je sochařské dílo utvrzující autorovo krédo „Být s pravdou zadobře“.

Vojtěch Adamec ml. je příslušníkem generace osmdesátých let, s níž sdílel snahu o zpřítomňování historických či mytologických odkazů, o jejich přetváření v ryze osobní výpověď. Podobně jako jeho otec se stále pohybuje mezi minulostí a přítomností, mezi plastikou a malbou, mezi lapidárností a uvolněností, mezi snem a skutečností. Malba je pro Vojtěcha Adamce ml. zprostředkovatelem vnitřní zpovědi, v níž se kontrastně prolínají prosvětlené, jemně vymodelované výjevy s potemnělými, až expresionisticky pojatými vizemi. Pokud první zmíněná poloha zasazuje člověka a jeho vědomí do kontextu přírody a kulturních kořenů, druhou lze naopak vnímat jako zneklidňující ponor do hlubokého lesa podvědomých obav, těžkostí a překážek. Obě polohy se však váží k ústřednímu tématu autorovy tvorby: k nekončícímu putování „duševním prostorem“ lidského nitra.

Výstava v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech nabízí vzácnou možnost společného pohledu na dílo Vojtěcha Adamce staršího a mladšího, jež spojuje vyhraněná svébytnost, očistná ironie, procítěná úcta vůči umělecké a duchovní paměti a především schopnost vzdávat hold mystériu světa. Otec a syn tak spolu vstupují do „živého toku“ rodinných a obecně historicko-kulturních vazeb.

kurátor: Richard Drury

VOJTĚCH ADAMEC ST. (1933-2011)
Narodil se v Hulíně. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. A. Pelce, J. Wagnera a J. Baucha. Vystavuje od roku 1961, samostatně od roku 1963. Orientace na figurativní tvorbu jej vedla k nové figuraci. Základem je lidská postava, případně torzo, vznikají i plastiky s motivy entomologického světa. V prvním období své umělecké činnosti se věnoval kresbě. V následném tzv. “bílém období” vytváří objekty založené na sestavách průniků různě profilovaných stereometrických útvarů s dokonale vyhlazenými stěnami bez struktur, pak vytvářel konfigurace dvou i více plastických elementu převážně v cementu. Souběžně vznikala řada potrétů, hlav a polofigur. Těžiště jeho práce spočívá v interiérové plastice. Jeho dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze, GHMP, Muzeum umění v Olomouci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie umění Karlovy Vary, Vídni a soukromých sbírkách doma, i v zahraničí.

VOJTĚCH ADAMEC ML. (1956)
Syn Vojtěcha Adamce st., sochař, malíř, restaurátor se narodil v Chlumci nad Cidlinou. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové sochařsko-kamenické škole v Hořicích a na akademii výtvarných umění v Praze u prof. Miloše Axmana a doc. Stanislava Hanzíka. Člen Nové skupiny. Jeho díla jsou zastoupena v Galerii Klatovy-Klenová a v soukromých sbírkách doma, i v zahraničí (Německo, Francie, Rakousko atd.).

Doprovodné akce
Pá 17/05/19 19:00 Slavnostní zahájení výstavy
So 18/05/19 18:20 Komentovaná prohlídka výstavy s Vojtěchem Adamcem ml.

Událost je součástí programu mezinárodního festivalu architektury, designu a umění, Archikultura 2019.

Katalog k výstavě
DRURY, Richard; ODCHÁZEL, Vojtěch. ŽIVÝ TOK Sochy Vojtěcha Adamce st., Obrazy Vojtěcha Adamce ml. Poděbrady: Lázně Poděbrady, 2019.

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

Lázeňská 363/III, 290 33 Poděbrady, Česká republika
Facebook Instagram Twitter Youtube

Otevřeno: úterý–neděle 10–12 13–18 hod
E-mail: galerie@lazne-podebrady.cz

Základní vstupné 40 Kč
Studenti, Senioři nad 60 let 20 Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Děti do 15 let Zdarma
Vstupenky online

Partneři Galerie Ludvíka Kuby

Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři

Nymbursky denik České galerie Artmap Kudyznudy iUmeni.cz Informuji.cz GoOut

Partneři výstavy

GoOut

Termín akce

18. 5. 2019 – 14. 7. 2019

Místo konání

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
Libušina
Poděbrady

Další doporučené akce

Radúz a Mahulena s Valérii Zawadskou

20. září

Poděbradský den srdce - 6. ročník

21. září

Komentovaná prohlídka Tři Lamři s Janem Lamrem

27. července

Zdeněk Daněk - Obrazy

4. srpna - 27. října

Jóga pro začátečníky

25. července

Jóga pro začátečníky

1. srpna

Vernisáž Zdeněk Daněk - Obrazy

3. srpna

Ondřej Vyhnánek aka X-Dog - Mural

26. - 28. července

Na poslední chvíli

25. července

Na Zlatém jezeře

2. srpna

Tři Lamři

do 28. července
Další doporučené akce

Další akce v místě Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

Tři Lamři

do 28. července

Komentovaná prohlídka Tři Lamři s Janem Lamrem

27. července

Vernisáž Zdeněk Daněk - Obrazy

3. srpna

Zdeněk Daněk - Obrazy

4. srpna - 27. října
Zobrazit všechny kulturní akce
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.