ZORIENTUJTE SE VE ZMĚNÁCH PŘEDEPISOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE OD 1. 10. 2012
Od 1. října 2012 se lékaři při vystavování lázeňského návrhu* řídí novelizovaným indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči
o dospělé, děti a dorost - vyhláškou č. 267/2012 Sb., která je spolu s elektronickým návrhem na lázeňskou péči ke stažení na www.lecebnelazne.cz
v sekci pro lékaře.

CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ
Lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče, pro niž jsou v příloze č. 3 úhradové vyhlášky definovány
regulační podmínky a příslušné limity, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.
Novelizovaný indikační seznam č. 267/2012 Sb., ZACHOVÁVÁ komplexní lázeňskou péči i příspěvkovou, stejně jako možnosti jejich opakování.

NOVÝ INDIKAČNÍ SEZNAM A HLAVNÍ ZMĚNY OD 1. ŘÍJNA 2012
• Komplexní lázeňská péče u dospělých z původních 28 dnů na 21 dnů
• Příspěvková lázeňská péče u dospělých z 21 dnů na 14 nebo původních 21 dnů dle dohody s pacientem
• Komplexní lázeňská péče u dětí a dorostu stanovena na 28 dnů
• Možnost prodloužení lázeňského pobytu na doporučení lázeňského lékaře, které schválila zdravotní pojišťovna
• Zachována možnost opakování lázeňské péče: ve formě příspěvkové a u řady diagnóz i komplexní lázeňské péče. Přesné podmínky stanoví indikační
seznam.

ZMĚNY V OZNAČENÍ A NÁZVECH DIAGNÓZ!
• Označení indikačních skupin římskými číslicemi zůstává stejné, např. VII pro nemoci pohybového aparátu
• Mění se číslování indikačních podskupin: např. koxartróza byla dříve označena VII/9, nyní VII/7
• Dříve samostatné diagnózy/indikační podskupiny nyní sloučeny často do jedné: např. dříve gonartróza zařazena pod VII/10, nyní sloučena do VII/7 spolu
s koxartrózou
• Zařazení nových diagnóz: např. dg. intersticiální plicní fibrózaudětí,kterádřívepatřiladoXXV/10,jenynízařazenadoXXV/7,kamjsouřazenyinovédg.cystickáfibróza
a sarkoidóza plic
• Onkologická onemocnění se nově mohou léčit ve všech lázeňských místech, ovšem v závislosti na orgánovém postižení. Pacient po rakovině plic tak bude
vyslán do lázní indikovaných pro léčbu dýchacího ústrojí.

ZMĚNY V ČASOVÝCH INTERVALECH

• Pro možnost opakované lázeňské léčby: do limitu opakovaných pobytů se započítávají lázeňské pobyty realizované po 1. říjnu 2009
• U některých diagnóz, zvláště u pooperačních stavů, se krátí nástup do lázní: např. po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní je nutno
nastoupit na lázeňskou léčbu do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě komplikací do 6 měsíců po operaci. Dřívější roční lhůta se tedy výrazně zkrátila.

Změny v lázeňské péči


po 27. 9. 2021 09:00

Den srdce se za námi

út 31. 8. 2021 09:00

Přijeďte na Podzimní pobyt

út 10. 8. 2021

Dechovkový festival

út 20. 7. 2021 15:00

Novinka - Pedikúra na Zámečku

čt 15. 7. 2021 11:00

Dnešní Hovory od srdce zrušeny

po 12. 7. 2021 20:00

Street art festival zahájen

Všechny aktuality
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.