Ceník

Carbonic bath in Podebradka 15 min 570 Kč (€ 23) – 620 Kč (€ 25)
Classic total massage 45 min 1 080 Kč (€ 44) – 1 170 Kč (€ 47)
Entrance to the pool and wellness Chariclea 60 min 180 Kč (€ 8)
Celodenní vstup do bazénu & wellness Chariclea 660 min 500 Kč (€ 21)
Salt Cave 45 min 230 Kč (€ 10) – 250 Kč (€ 11)
Aquafitness v bazénu Chariclea
Ingredient bath 15 min 610 Kč (€ 25) – 660 Kč (€ 27)
Pearl bath 15 min 590 Kč (€ 24) – 640 Kč (€ 26)
Entrance to the pool 1 hr. 60 min
Whirlpool bath 15 min 410 Kč (€ 17) – 450 Kč (€ 19)
Classic partial massage 15 min 510 Kč (€ 21) – 560 Kč (€ 23)
Honey bath 15 min 700 Kč (€ 29) – 760 Kč (€ 31)
Hydrojet (massage bed) 15 min 440 Kč (€ 18) – 480 Kč (€ 20)
Rent the whole pool 60 min
Ingredient full body massage 45 min 1 140 Kč (€ 46) – 1 240 Kč (€ 50)
Partial ingredient massage 15 min 560 Kč (€ 23) – 610 Kč (€ 25)
Candella massage 15 min 710 Kč (€ 29) – 770 Kč (€ 31)
Sea massage 15 min 570 Kč (€ 23) – 620 Kč (€ 25)
Motodlaha 320 Kč (€ 13) – 350 Kč (€ 15)
Foot reflexology massage 15 min 520 Kč (€ 21) – 570 Kč (€ 23)
Lava stones massage partial 15 min 710 Kč (€ 29) – 770 Kč (€ 31)
Cosmetics and hairdressing
Pedicure - dry instrumental 30 min 590 Kč (€ 24)
Lava stones massage total 45 min 1 550 Kč (€ 63) – 1 680 Kč (€ 68)
Honey back massage 15 min 850 Kč (€ 35) – 920 Kč (€ 37)
Hand underwater massage 15 min 910 Kč (€ 37) – 990 Kč (€ 40)
Underwater massage 15 min 520 Kč (€ 21) – 570 Kč (€ 23)
Reflexology massage 700 Kč (€ 29) – 760 Kč (€ 31)
Aromatherapy facial and décolleté massage 15 min 510 Kč (€ 21) – 560 Kč (€ 23)
Aromatherapy full body massage 45 min 1 210 Kč (€ 49) – 1 310 Kč (€ 53)
Ingredient wrap full body 50 min 1 140 Kč (€ 46) – 1 240 Kč (€ 50)
Ingredient wrap partial 20 min 650 Kč (€ 27) – 710 Kč (€ 29)
Oatmeal wrap in the neckline and face 20 min 540 Kč (€ 22) – 590 Kč (€ 24)
Vital revitalizing and firming wrap 50 min 1 140 Kč (€ 46) – 1 240 Kč (€ 50)
Seaweed detox anti-cellulite wrap 50 min 1 140 Kč (€ 46) – 1 240 Kč (€ 50)
Exercise in the pool 20 min 260 Kč (€ 11) – 290 Kč (€ 12)
Dead Sea mud wrap 50 min 1 140 Kč (€ 46) – 1 240 Kč (€ 50)
Paraffin hand wrap 15 min 250 Kč (€ 11) – 270 Kč (€ 11)
Infra sauna 45 min 230 Kč (€ 10) – 250 Kč (€ 11)
Oxygen therapy 60 min 350 Kč (€ 15) – 380 Kč (€ 16)
Dry carbonic bath including bag 15 min 460 Kč (€ 19) – 500 Kč (€ 21)
Vincentka inhalation 10 min 320 Kč (€ 13) – 350 Kč (€ 15)
Group exercise 170 Kč (€ 7) – 190 Kč (€ 8)
Individual therapeutic exercise 540 Kč (€ 22) – 590 Kč (€ 24)
Paraffin tiles 440 Kč (€ 18) – 480 Kč (€ 20)
Ergometric training 220 Kč (€ 9) – 240 Kč (€ 10)
Polar walking training 220 Kč (€ 9) – 240 Kč (€ 10)
Lymphatic 410 Kč (€ 17) – 450 Kč (€ 19)
Gas injection 250 Kč (€ 11) – 270 Kč (€ 11)
Magnet 350 Kč (€ 15) – 380 Kč (€ 16)
Diadynamics 260 Kč (€ 11) – 290 Kč (€ 12)
BIO - Lamp 170 Kč (€ 7) – 190 Kč (€ 8)
Spine mobilization 510 Kč (€ 21) – 560 Kč (€ 23)
Four-chamber bath 320 Kč (€ 13) – 350 Kč (€ 15)
Ultrasound 320 Kč (€ 13) – 350 Kč (€ 15)
Endomed 260 Kč (€ 11) – 290 Kč (€ 12)
Medical consultation 280 Kč (€ 12) – 310 Kč (€ 13)
Injection im, sc (after consultation with a doctor) 150 Kč (€ 7) – 170 Kč (€ 7)
injection (in the presence of a doctor) 220 Kč (€ 9) – 240 Kč (€ 10)
Blood pressure measurement 90 Kč (€ 4) – 100 Kč (€ 5)
Examination by a specialist - the first complete 1 640 Kč (€ 66) – 1 780 Kč (€ 72)
Lavatherm 440 Kč (€ 18) – 480 Kč (€ 20)
Drinking cure - mineral water Poděbradka
Bicycle rental 1 hour 60 min 70 Kč (€ 3) – 80 Kč (€ 4)
Nordic Walking poles for rent 60 min 30 Kč (€ 2)
Pétanque rental set 60 min 50 Kč (€ 3)
Spa coupon for 50 CZK
Do you have a question?
Your question has been sent. We will contact you soon.