Centrum medicíny životního stylu (CEMES) se zaměřuje na výzkum vztahů mezi životním stylem pacienta a chronickými onemocněními, zejména v oblasti onemocnění srdce a cév, obezity a cukrovky.

Centrum medicíny životního stylu (CEMES) se zaměřuje na výzkum vztahů mezi životním stylem pacienta a chronickými onemocněními, zejména v oblasti onemocnění srdce a cév, obezity a cukrovky.

V rámci léčebné lázeňské péče zařazujeme nově do procedur vzdělávací program Pro život po infarktu myokardu pro pacienty, kteří u nás podstupují kardiorehabilitační léčbu do 1 roku po srdečním infarktu. Tento vzdělávací program seznamuje pacienty s jejich rizikovými faktory a podporuje je ke změně v oblasti životního stylu. Pod odborným vedením je pacient motivován ke změně svého chování zejména v oblasti kouření, výživy, pohybových aktivit a farmakoterapie tak, aby snížil riziko opakování srdeční příhody.

Uvedení programů CEMES do léčebné lázeňské péče přispívá významně ke snížení nemocnosti, opakované hospitalizace a úmrtnosti našich pacientů, a tím ke zvýšení kvality jejich života.

7 kroků ke zdraví

„Připojte se k oslavám Světového dne srdce“

Whd

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.