Léčení a procedury

Lázně Poděbrady vycházejí ze stoleté tradice a snaží se zcela využívat unikátních účinků přírodního zdroje minerální vody. Léčebné kúry jsou klientům doporučovány na základě jejich zdravotního stavu a jsou v souladu s nejmodernějšími léčebnými metodami.


Jak do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny:

Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče – KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče – PLP) zdravotní pojišťovnou.

Příspěvková lázeňská péče ceník 2016

 1. Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).
 2. Indikace Lázní Poděbrady, a.s.:
  1. Onemocnění oběhového systému – léčba po operacích srdce, infarktu myokardu či chronické formy ischemické choroby srdeční. Dále cévní choroby, vysoký krevní tlak a onemocnění žilního systému dolních končetin.
  2. Nemoci z poruch výměny látkové – diabetes mellitus, metabolické choroby, včetně obezity.
  3. Nemoci pohybového aparátu – zejména bolestivých stavů páteře a velkých kloubů.
 3. Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.
 4. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.
 5. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní Poděbrady prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta, který uvede požadavky na ubytování a stravování, jež si platí sám. PLP čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu.
 6. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v Lázních Poděbrady jako samoplátce.

Léčebný pobyt zahrnuje:

 • Vstupní a závěrečné vyšetření odborným lékařem, kontrolní vyšetření dle potřeby
 • EKG, spirometrie, laboratorní vyšetření, dle nutnosti i další vyšetření
 • Individiuální léčebný plán sestavený lékařem se 2-3 léčebnými procedurami denně (mimo neděle)
 • 24 hodinová lékařská a sesterská služba
 • Hotelové ubytování v hotelech kategorie *** nebo ****
 • Plná penze včetně případné speciální diety (dle doporučení lékaře) sestavená nutriční terapeutkou

CENTRUM ČASNÉ REHABILITACE je unikátností poděbradských lázní, kam jsou klienti překládáni přímo z kardiochirurgické kliniky. Tato obdoba jednotky intenzivní péče, vybavená všemi potřebnými přístroji (monitory pro sledování srdečního rytmu, krevního tlaku, teploty, saturace kyslíku, dále defibrilátory, kardiostimulátory, ale i přístrojem pro umělou plicní ventilaci) umožňuje bezpečné sledování stavu klientů v úvodu kardiorehabilitačního pobytu. Dle zdravotního stavu jsou brzy přemisťováni na klasické hotelové pokoje a začíná proces zapojování do běžného života. I zde jsou však pod trvalým dohledem lékařů a sester.

Další informace naleznete ve zvacím dopisu.

ORTOPEDICKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM MÁJ otevřela akciová společnost Lázně Poděbrady dne 29.4.2013 spolu s olympijskou vítězkou z Londýna Mirkou Knapkovou a významnými českými lékaři…
Nově je tedy zahájen Program časných rehabilitací po ortopedických operacích. Za tímto účelem byla provedena rekonstrukce jednoho z lázeňských domů a ve spolupráci s renomovanou Ortopedicko-traumatologickou klinikou FNKV je zajištěno odpovídající personální a technické vybavení k poskytovaní kvalitní léčebně-rehabilitační péče.
Při poskytování této specializované péče jsou využity mnohaleté zkušenosti z Programu časných rehabilitací po kardiochirurgických operacích. Příjem pacientů je realizován přímým překladem z ortopedických pracovišť a bude v režimu komplexní lázeňské léčby, tzn. plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Také přijímáme pacienty, kteří mají lázně doporučené od lékaře na základě schváleného návrhu na komplexní lázeňskou péči indikace VII/10 a VII/11 (na tyto indikace nemáme smlouvu s pojišťovnou 205 a 207).

časná rehabilitace_důležité_informace

Léčebna Dr. Filipa je dětským lázeňským zařízením pro poskytování komplexní lázeňské péče dětem od 3 do 18 ti let, dětem do 6ti let s doprovodem. Léčebna je součástí a.s. Lázně Poděbrady.
Detailní informace o Léčebně Dr.Filipa najdete zde nebo na www.detska-lecebna.cz.

U nás můžete relaxovat, regenerovat a obnovovat duševní pohodu…

NOVINKOU Lázní Poděbrady je nejnovější neinvazivní terapie pro redukci tukové tkáně. Přístroj Exilis efektivně tvaruje postavu a zároveň zlepšuje elasticitu a strukturu pokožky a projevy celulutidy.

Kontraindikace
• Akutní neuralgie a radikulopatie
• Akutní záněty
• Aplikace na gonádách, prsou , krku a hlavě
• Febrilní stavy
• Gravidita
• Kardiovaskularní onemocnění
• Kardiostimulátor
• Kovové implantáty
• Nebezpeči krváceni – menstruace, krvacející tkáně, peptické vředy
• Pacinti prodělávající RTG terapii
• Poruchy citlivosti
• Poruchy vědomi a psychické poruchy
• TBC
• Těžké poruchy periferního arteriálniho prokrvení
• Tromboflebitis a trombóza
• Výrazné edémy, ascites,výpotky

Cena za ošetření 1 místa = 500,-Kč (200 cm2)

Zvýhodněná nabídka při aplikaci na 4 místa

Lifting obličeje (4 místa) = zvýhodněná cena 1500,-Kč

Ošetření celého břicha (4 místa) = zvýhodněná cena 1500,-Kč

Zmenšení kůže podbradku = 500,-Kč

Objednat si procedury můžete i samostatně a to v době Po-Pá 7:00-15:00.
Rozpis procedur – Tel: +420 325 606 558, +420 325 614 766, rozpis@lazne-podebrady.cz

Pročtěte si, prosím, pečlivě důležité informace
Upozornění pro budoucí maminky: Upozorňujeme, že naše procedury nejsou vhodné pro těhotné ženy.
Upozornění pro rodiče: Dětem do 18 let neposkytujeme žádné procedury s vyjímkou solné jeskyně.
Upozornění pro uživatele infrasauny:
- nevstupujte do sauny s kontaktními čočkami
- účinky infrasauny mohou být škodlivé pro silikonové implantáty

V případě pobytů s využitím strojů Vacu Well a Vibrosauna prosím důkladně postudujte přiložený leták. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Velice Vám děkujeme.

Důležité informace ke stroji Vacu Well a Vibrosauna